uozbiljili smo se

U KS-u jučer nije zabilježeno kršenje naredbi o zabrani rada

sarajevo – puste ulice 5

Iz KUIP-a KS skreću pažnju građanima da se kršenje odluke o samoizolaciji u KS-u može prijaviti na otvorene telefone policijskih uprava na području općine prebivališta ili na 121

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS), čiji je rad organiziran u dvije smjene, svakodnevno prate provođenje naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite, na osnovu kojih je obustavljen rad svih prodajnih objekata u KS, osim onih koji su izuzeti Naredbom Federalnog štaba od 19. marta – potvrdili su Feni iz KUIP-a.

U redovnim i usmjerenim nadzorima, kantonalni inspektori na terenu provjeravaju i poštivanje naredbi koje se odnose na privremeno obustavljanje rada ugostiteljskih objekata, ali i kozmetičkih i frizerskih salona, te sportskih i kulturnih objekata u KS-u.

– Od stupanja na snagu navedenih naredbi izvršene su 122 kontrole, računajući i većinu tržnih centara u KS-u i svih trgovina koji u njima imaju poslovnice. U subotu, 21. marta sanitarni inspektori utvrdili su da se izdate naredbe na terenu poštuju, dok je prethodnih dana kršenje zabilježeno u pet slučajeva, koje je rezultiralo izricanjem mjere zabrane rada za dva ugostiteljska, dva poslovna objekta i jedan frizerski salon, uz izdavanje prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 14.500 KM – kazala je Feni glasnogovornica KUIP-a KS Vildana Brdarić.

Dodala je da je, s ciljem prevencije zaraze koronavirusom u Kantonu Sarajevo prioritetno postupanje sanitarnih inspektora vezano za donošenje rješenja o samoizolaciji, kao i kontrolu već donesenih rješenja, čija se realizacija prati u saradnji sa policijskim službenicima.

– Do sada je na osnovu sanitarnih upitnika sa graničnih prijelaza, kao i dostavljenih podataka Zavoda za javno zdravstvo KS, doneseno ukupno 263 rješenja, od čega je samo juče i jutros doneseno 68 rješenja osobama koje su bile prisutne na proslavi jubileja kompanije iz Konjica, članovima njihovih porodica i kontaktima. Svako kršenje samoizolacije, o čemu nas svakodnevno službenim putem obavještavaju policijski službenici KS, bit će sankcionisano pokretanjem prekršajnih postupaka pred nadležnim sudom, a koji će odrediti visinu novčane sankcije u rasponu od 100 do 2.000 KM – kazala je Brdarić.

Iz KUIP-a KS napominju da su kantonalni inspektori u stalnoj komunikaciji sa federalnim inspektorima, koji KUIP-u dostavljaju podatke o osobama za koja su na graničnim prijelazima donijeli rješenja o samoizolaciji osobama sa adresom na području KS.

– U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove se obrađuju i ažuriraju podaci MUP-a KS o kršenju rješenja federalnih inspektora, koje im dostavljamo na dalje postupanje. Ukoliko neko svjesno dovede drugog u mogućnost zaraze, kod Tužilaštva KS moguće je podnijeti i krivičnu prijavu u skladu sa članom 225. Krivičnog zakona – precizirala je Brdarić.

Pored navedenog, s ciljem zaštite potrošačkih interesa tržišno-turističi inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do sada su izvršili 73 inspekcijska nadzora kod pravnih i fizičkih osoba koja vrše prodaju proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena.

Nepridržavanje propisanih mjera utvrđeno je u 33 slučaja, odnosno 45,20 posto i to 19 kod trgovinskih objekata i 14 apoteka, radi čega su inspektori djelovali izdavanjem 59 prekršajnih naloga u iznosu od 44.601 KM, a u skladu sa odredbama Zakona o kontroli cijena, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o unutrašnjoj trgovini. Kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potršača u KS-u, inspektori će u redovnim i usmjerenim nadzorima nastaviti pratiti kretanje cijena osnovnih životnih namirnica, proizvoda i higijenskih potrepština, poručili su iz KUIP-a.

Iz KUIP-a KS skreću pažnju građanima da se kršenje odluke o samoizolaciji u KS-u može prijaviti na otvorene telefone policijskih uprava na području općine prebivališta ili na 121, broj Operativnog centra CZ na koji se podnose i prijave pojave zarazne bolesti.

– Na osnovu dostavljenih prijava Upravi uočili smo da se mnoge odnose na nepoštivanje preporuka zdravstvenih i drugih institucija, kao i da je ogroman broj prijava nepotpun, neprecizan i nejasan, radi čega još jednom upućujemo molbu građanima, kojima smo svakodnevno na raspolaganju u punom kapacitetu, da u zajedničkom interesu, prijave koje podnose imaju osnovan razlog za pokretanje inspekcijskog postupka, odnosno da se iste odnose na kršenje donesenih naredbi, čime će se inspektorima olakšati njihova provjera. Svi kontakti za prijave i korespodenciju sa Upravom dostupni su na kuip.ks.gov.ba – istakla je Brdarić.