Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /srv/storage/fokus.ba/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/schema/class-schema-person.php on line 152
BiH

U RS-u se bespravno koristi više od 22.500 hektara šume

07/06/2015

Po evidencijama javnog preduzeća “Šume Republike Srpske“ konstatovana je površina od 22.516,99 ha šuma i šumskog zemljišta pod uzurpacijama.

Iako sve ukazuje na obim problema, po Zakonu o uzurpacijama, međutim, uzurpacije nad šumama u društvenoj svojini u RS nisu priznavane.

U resornom ministarstvu podsjećaju i da problemi uzurpacija imaju svoj istorijski kontekst duži od jednog vijeka. Sad tek najavljuju zakonsko reguliranje mjera za rješenje ovog problema.

Naime, planom rada Narodne skupštine Republike Srpske predviđeno je donošenje izmjena i dopuna Zakona o stvarnim pravima, kojim će se produžiti važenje Zakona o uzurpacijama, kao i izmjena i dopuna Zakona o uzurpacijama kojim će biti definisani i rokovi za podnošenje zahtjeva.

[pull_quote_right]Kao jedan od problema konstatovano je nepostojanje granične linije između šuma i šumskog zemljišta s jedne strane i poljoprivrednog zemljišta s druge strane[/pull_quote_right]

Poslanik SDS-a Stevo Joksimović je na jednoj od ranijih sjednica postavio pitanje šta je dosad preduzela Vlada Republike Srpske i nadležno ministarstvo kako bi se konačno riješio problem uzurpacija šuma u RS, posebno na području općine Modriča, zato što je ova lokalna zajednica, u poređenju s drugim općinama, najviše opterećena ovim problemom, kao i značajan dio građana koji živi na njenom području.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a su odgovorili da su, zajedno s Pravobranilaštvom i Upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove RS, započeli obimne aktivnosti na poslovima upisa stvarnih prava na šumama i šumskom zemljištu, kao i ostalih segmenata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravne problematike, a time i uzurpacija, vezanih za šume i šumska zemljišta u svojini RS, ali i drugih fizičkih i pravnih osoba, kroz postupke masovnih izlaganja i upisa stvarnih prava nad nepokretnostima.

Kao jedan od problema konstatovano je nepostojanje granične linije između šuma i šumskog zemljišta s jedne strane i poljoprivrednog zemljišta s druge strane u pojedinim općinama (tzv. zelena linija).

S tim u vezi, sve lokalne samouprave u RS su početkom 2014. dobile instrukciju koja se odnosi na potrebe formiranja komisija, ukoliko nisu formirane, a prema Zakonu o uzurpacijama, i započinjanju aktivnosti koje su u nadležnosti lokalnih samouprava.

Ipak, u resornom ministarstvu priznaju da rješavanje uzurpacija predstavlja dugotrajan proces koji zahtijeva značajne napore relevantnih institucija na svim nivoima.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.