BiH

Ukinuta prvostepena presuda Jasminu Čolomanu za ratni zločin

08/04/2016

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 15. marta otpremilo drugostepenu odluku od 21. januara u predmetu Jasmin Čoloman kojom je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine te ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 6.jula 2015. godine i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 6.jula 2015. godine optuženi Jasmin Čoloman je oslobođen optužbe da je radnjama detaljno opisanim u izreci presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da Apelaciono vijeće u cjelosti prihvati žalbu kao osnovanu, pobijanu presudu ukine, te odredi održavanje pretresa na kojem će se ponoviti izvedeni dokazi i izvesti novi radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja pred Apelacionim vijećem, nakon čega će se optuženi oglasiti krivim i kazniti po zakonu.

Odgovor na izjavljenu žalbu dostavio je branilac optuženog Jasmina Čolomana, s prijedlogom da se žalba suprotne strane odbije kao neosnovana.

Apelaciono vijeće je 21. januara ove godine održalo javnu sjednicu na kojoj su Tužilaštvo BiH i branilac optuženog ostali u cjelosti kod navoda iz pismeno podnesenih žalbi.

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku, saopćeno ej iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.