Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Zajednički programa Vlade Švicarske i UN-a

Unaprijeđena zaštita djece u vanrednim situacijama u pet općina u FBiH

un world vision djeca

Kako je kazala predstavnica UNICEF-a u BiH Rownak Khan, zaštita djece u vanrednim situacijama je jedan od prioriteta efikasnog upravljanja rizicima od katastrofa i centri za socijalni rad predstavljaju ključne ustanove za osiguranje adekvatnih usluga, referalnih mehanizama i resursa podrške najranjivijoj djeci i porodicama

Centri za socijalni rad u pet gradova (Bihać, Gradačac, Kakanj, Kalesija, Sanski Most) usvojili su Standardne operativne procedure za zaštitu djece u vanrednim situacijama. Podršku u pripremi i usvajanju procedura pružili su UNICEF i World Vision u BiH, a aktivnosti su realizovane u okviru komponente socijalne i dječije zaštite u Zajedničkom programu Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”.

Među različitim rizicima, Bosna i Hercegovina je značajno izložena hidrometeorološkim i geološkim opasnostima koje uzrokuju štetu na imovini – stambenim i poslovnim objektima, infarastrukturnim sistemima, zemljištu i dovode u rizik zdravlje i živote ljudi.

Djeca i kategorije stanovništva kao što su osobe sa invaliditetom su u hitnim situacijama dodatno izloženi opasnostima i ovise o insitucionalnoj pripremljenosti i podršci.

Kako je kazala predstavnica UNICEF-a u BiH Rownak Khan, zaštita djece u vanrednim situacijama je jedan od prioriteta efikasnog upravljanja rizicima od katastrofa i centri za socijalni rad predstavljaju ključne ustanove za osiguranje adekvatnih usluga, referalnih mehanizama i resursa podrške najranjivijoj djeci i porodicama.

– COVID-19 i ostale velike vanredne situacije, sa kojima se BiH suočila, ukazale su na povećane rizike od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije djece koji se povećavaju usljed pojave niz negativnih socio-ekonomskih posljedica vanrednih situacija.

Zbog toga je izuzetno važno da centri za socijalni rad i ostali pružaoci usluga i akteri u osiguranju zaštite djece imaju jasno razrađene i usvojene mehanizme postupanja, kapacitete i raspoložive resurse da bi svako dijete bilo zaštićeno. UNICEF BiH u saradnji sa partnerima kontinuirano ulaže u izradu i promociju tih rješenja u najboljem interesu svakog djeteta u BiH – rekla je Khan.

Direktorica nevladine organizacije World Vision u BiH Larisa Klepac kaže da su, od velikih poplava 2014. godine, provedene mnoge akcije, ali još nedostaje adekvatan odgovor na potrebe djece u vanrednim situacijama, a to je dodatno potvrdila i pandemija COVID-19.

– U takvim situacijama, kategorije stanovništva koje i u redovnim okolnostima zahtijevaju posebne mjere zaštite (kao što su djeca, osobe sa invaliditetom, stari itd.), dodatno su ugrožene. Projektom je centrima za socijalni rad pružena podrška u standardizaciji procedura za postupanje u hitnim i kriznim slučajevima – izjavila je  Klepac.

Aktivnosti te komponente Zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a su osigurale da sistem bolje razumije rizike sa kojima se djeca suočavaju u vanrednim situacijama, da bi djeca dobila adekvatnu podršku tokom tih situacija, uključujući djecu koja doživljavaju nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje i eksploataciju, kao i djecu odvojenu u vanrednim situacijama.

Standardnim operativnim procedurama su definisane uloge, odgovornosti i procedure koje su u najboljem interesu djeteta. Tim će se svim akterima koji djeluju u oblasti zaštite djece, posebno radnicima centara za socijalni rad, pružiti zajednički osnov za adekvatno i blagovremeno djelovanje u cilju zaštite djece u vanrednim situacijama.

– Aktivnosti komponente socijalne i dječije zaštite provode se, u okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”.  Za njegovu provedbu zadužene su UN agencije – Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO)  u partnerstvu sa lokalnim vlastima i World Vision BiH, te ostalim relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora – saopćeno je iz Odjela za komunikacije WV BiH.