Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Učini bar jedan pogrešan korak

Uposlenici JU Apoteke Sarajevo prisluškivani na radnim mjestima

Apoteka Čvila

Zaposleni u Apotekama Sarajevo prisluškivani na svojim radnim mjestima. Tužilaštvo KS-a već tri godine provjerava sve navode iz prijave. Nedim Hrelja, skoro je izvjesno, bit će ponovo direktor Apoteka Sarajevo

Uposlenici Javne ustanove Apoteke Sarajevo, za vrijeme mandata bivšeg direktora Nedima Hrelje, tajno su prisluškivani na svojim radnim mjestima. Tužilaštvo KS-a od 2016. istražuje ovaj predmet. Za tri godine nije donesena odluka – Kantonalno tužilaštvo još uvijek “provjerava sve navode” o mogućem krivičnom djelu neovlaštenog prisluškivanja i zvučnog snimanja iz člana 188. KZ-a FBiH, piše Žurnal.

Opremu za snimanje u nekoliko poslovnih jedinica instalirala je, prema fakturama u posjedu Žurnala, agencija Sword Security 2015. Nabavka, postavljanje i održavanje ove opreme, nisu bili sastavni dio tenderske procedure i ugovora o postavljanju videonadzora. Uređaji za tajno, neovlašteno prisluškivanje u pojedinim apotekama, otkriveni su prilikom primopredaje Sistema tehničke zaštite u objektima JU Apoteke Sarajevo, koji je do tada vršila agencija Sword Security, a preuzela ga Agencija DSC iz Sarajeva (avgust 2016.).

Trećeg avgusta 2016. u apoteci Čengić Vila izvršen je pregled i primopredaja Sistema tehničke zaštite (protivprovala, videonadzor, vatrodojava). Posao koji je 2015. Ugovorom dobio Sword tada preuzima DSC. Prilikom pregleda pronađena su tehnička sredstva i oprema koja omogućava neovlašteno prisluškivanje. Primopredaja je prekinuta, obaviješten MUP KS-a, jer se prema Uredbi o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na korištenje alarmnih sistema, videonadzora i drugih tehničkih sredstava, ta sredstva nisu mogla koristiti za zaštitu imovine. Iz apoteke je izuzet snimač tip Dahua i mikrofon sa instalacijom. Nakon toga, zbog sumnje da ovo nije jedina apoteka u kojoj su uposlenici i kupci nelegalno prisluškivani, provjeravaju se i preostale apoteke u sastavu JU Apoteke Sarajevo. Rezultat je bio očekivan: apoteka Čengić Vila bila je tek jedna u nizu u kojoj su, pored vidljivog i obilježenog videonadzora, postavljeni i nelegalni uređaji za prisluškivanje.

U naredna dva dana, tehničari su izuzeli prikrivene mikrofone/instalaciju opreme koja omogućava prisluškivanje iz apoteka: Hitna, Donji Pofalići, Hadžići, Centar, Skenderija, Pozorište, Baščaršija, Stari Grad, Sedrenik, Kovačići, Grbavica, Logavina, Vogošća, Breka, Mejtaš, Koševo, Marijin Dvor, Vrazova, Importanne centar, Dobrinja, Novo Sarajevo, Velešići, Buća Potok, Novi Grad, Otoka, Saraj Polje, Rajlovac, Švrakino Selo, Ilidža i Ilijaš. Izuzeta oprema dostavljena je MUP-u KS-a.

Ugrađivana oprema koje nema u ugovoru

U novembru 2014. godine pokrenut je postupak za nabavku i ugradnju videonadzora u objektima JUAS. Od tri ponuđača: Sword Security, Securitas i AWG Gama sigurnost, najnižu cijenu ponudila je agencija Sword Security – 47.908 KM. Komisija koja je bila zadužena za reviziju svih ugovora i poslovanja sa agencijom Sword pronašla je mnogo ozbiljnih nepravilnosti. U izvještaju komisije, koji je u posjedu Žurnala, navodi se kako uopšte nije jasno na osnovu čega i kojih tehničkih karakteristika opreme je izabrana najpovoljnija ponuda, kada nije ni bilo plana i predmjera radova za ovu opremu. Postavlja se pitanje i ko je i na osnovu čega dao specifikaciju opreme. Komisija uočava i da je sve ponude iz tenderske dokumentacije, konkretno Anex 3, koji sadrži specifikaciju opreme i cijene po jedinici mjere, pisala ista osoba, uočavajući isti rukopis u Aneksu 3.

Prilikom kontrole računa uočeno je da je ugrađena oprema koje nema u ugovoru.

Šesnaestog maja agenciji Sword Security vraćen je račun od 14. aprila. Iznos tog računa bio je u tačnom iznosu kojim se zaokružuje ukupna cifra iz ugovora. U njemu nedostaje precizna specifikacija opreme i inventara. Za cijenu od 12.960 KM bez PDV-a navodi se samo Usluga montaže i demontaže audio uređaja za prenos zvuka.

Ugrožavanje prava na privatnost

Sword je sa JU AS potpisao i druge ugovore. U decembru 2015. ugradio je Chrom kapiju i prateću opremu u “Vitamin šop Baščaršija”. Za ovaj posao nije postojao ugovor ili odluka o prihvatanju ponude. Cijene fakturisane za ovaj posao iznad su tržišnih vrijednosti u tom trenutku. Nakon revidiranja svih ugovora sa Swordom, komisija je dala primjedbe na dostavljene račune, ugrađenu opremu i onu koja se nalazi na nalozima.

Osim problema sa nelegalnim prisluškivanjem, komisija za reviziju svih ugovora i kompletnog poslovanja te Sindikat radnika u zdravstvu KS problematizovali su i uvođenje videonadzora. Kao jedan od najkrupnijih problema se postavlja pitanje ko je u ime JU AS obavljao poslove kontrolora zbirke ličnih podataka i ko je imao šifru za kontrolu podataka. Odluka o uvođenju videonadzora donesena je bez odluke UO, navodi Komisija.

Zbog toga je Sindikat radnika u zdravstvu tražio od Agencije za zaštitu ličnih podataka pokretanje postupka protiv JU Apoteke Sarajevo zbog ugrožavanja prava na privatnost zaposlenika upotrebom video i audionadzora.

U zahtjevu sindikata navodi se da uposlenici nisu dali saglasnost za obradu ličnih podataka upotrebom kamera videonadzora, a sumnjaju i da nadzor izlazi iz okvira prvobitne namjene.

U junu 2016. Apoteke Sarajevo odgovorile su Agenciji na pitanje da li krši prava svojih zaposlenika. Videonadzor je istaknut odgovarajućim oznakama, pojasnili su. Evidencija o ličnim podacima dobijenim videonadzorom registrovana je u Glavom registru Agencije. Kamere su tu da zaštite od krađe i razbojništva. A o tome u kojim jedinicama se vrši audionadzor i nelegalno prisluškivanje, te ko je uređaje instalirao – u JU AS ne znaju ništa.

Kako su prijave proslijeđene MUP-u i Tužilaštvu, Agencija je postupak u svojoj instituciji obustavila.

Aneksi za dodatnu zaradu

Osim ugovora o ugradnji videonadzora, JU AS su sa agencijom Sword potpisale i ugovore o pružanju usluga fizičke zaštite, dojavnog centra i intervencije. Jedan u aprilu 2013., drugi u junu 2014. Na drugi ugovor kasnije su dodata dva aneksa – prvi da u cijenu usluge ne ulaze izdavanje zapisnika i atesta, drugi da se naplaćuje dodatnih 90 KM po štićenom objektu za izdate zapisnike i ateste. Ovim aneksi značajno su digli cijenu radova (49 hiljada KM) koje je Sword izvodio za JU AS. Tako je Agencija Sword naplatila usluge  koje su već bile predviđene u osnovnom ugovoru a JU AS bile u situaciji da krše Zakon o javnim nabavkama.

Komisija koja je revidirala ugovore sklopljene sa Swordom skrenula je pažnju i na dva ugovora iz 2014. u kojima je Sword iskoristio priliku i po nemoralnim cijenama fakturisao PP aparat.

Nakon svega, Komisija je predložila da se Sword Security diskvalifikuje iz daljnjih konkursa JU AS. Nedim Hrelja, skoro je izvjesno, bit će ponovo imenovan za direktora JU AS.