Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

sindikati

Uposlenici u državnim institucijama traže veće plate: “Rastu i u privatnom sektoru”

parlament

Osnovna plaća državnog službenika (VSS) je 998,95 KM, uposlenika s VŠS je 808,65 KM, uposlenika sa SSS je 665,95 KM, a uposlenika (KV radnika) 523,25 KM, dok troškovi života konstantno rastu, a to povećanje „uredno prate“ institucije nižih razina vlasti, kao i u privatni sektor, kažu u saopštenju

Sindikati državnih institucija u Bosni i Hercegovini (Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH) izražavaju nezadovoljstvo zbog kontinuirane nebrige o uposlenicima državnih institucija. Najavljuju zajedničke aktivnosti u cilju poboljšanja statusa uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, saopćio je Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje BiH pozivajući se i na saglasnost navedena dva sindikata.

– Naime, ukoliko se, kao do sada, naš poslodavac odluči na ignoriranje naših opravdanih zahtjeva, morat ćemo poduzeti mjere koje mogu dovesti i do zaustavljanja trenda povećanja prihoda od indirektnih poreza (koji je evidentan iz godine u godinu), a što bismo htjeli izbjeći ukoliko je moguće jer pad prihoda u konačnici ne donosi dobro nikome, pa ni našim proračunima i time ne možemo ostvariti naš cilj poboljšanja života i radnih uvjeta uposlenih na državnoj razini – navodi Sidnikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje.

Reprezentativni sindikati državnih institucija BiH pripremaju tribinu na koju će biti pozvani svi zaposleni u institucijama BiH, na kojoj će se raspravljati o konfrontirajućoj situaciji i svim ostalim problemima zaposlenih u institucijama BiH. Predviđeno je da gosti izlagači budu i predstavnici nevladinih organizacija za zaštitu prava te predstavnici sindikata sa svih razina vlasti, navedeno je također.

Sindikati na državnoj razini traže pravilnu raspodjelu prihoda i povećanje plaća uposlenih u institucijama BiH.

Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i Samostalni sindikat državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH izražavaju razočarenje u svezi kontinuiranog privremenog financiranja institucija BiH, koje se ne ogleda samo u privremnom financiranju u tekućoj 2019. godini, već se prema uposlenima na razini institucija BiH postupa na identičan način još od 2013. godine (iako su pojedini proračuni usvajani blagovremeno), pri čemu su zamrznute plaće i naknade za oko 20.000 uposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Tvrdnju sindikata da je proračun institucija BiH na državnoj razini na privremenom financiranju od 2013. godine potkrepljuje činjenica da su izdvajanja konstantna od 2013. godine. Kada se usporede podaci od neizravnih poreza, koji se prikupljaju na državnoj razini, tj. konkretno najznačajnijim dijelom putem Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH, vidjet ćemo da je sav „višak prikupljenih prihoda“ u odnosu na prethodni period od 2013. isključivo doznačen nižim razinama vlasti, koje su povećavale plaće i naknade uposlenicima entitetskih institucija i Brčko Distrikta BiH.

Iako prihodi u BiH iz godine u godinu pokazuju tendenciju rasta, evidentno je da izdvajanja za institucije BiH od 2013. godine nisu povećana niti za jednu KM, dok je trend rasta praćen od entiteta i Brčko Distrikta, da bi u 2018. godini dostigli povećanje prihoda u FBiH za 718 miliona KM, u RS za 340 miliona KM i u Brčko Distriktu za 39 miliona KM.

Od 2013. godine povećanje izdvajanja od neizravnih poreza u entitetima i Brčko Distrikta po godinama rastu osim u slučaju institucija BiH.

Zanemaruje se činjenica da su potrebe za povećanjem proračuna i na državnoj razini opravdane. Iz svega izloženog postavlja se pitanje: koliko je država BiH bitna, koliko su bitne institucije BiH, odnosno koliko su bitni uposleni koji rade u institucijama BiH. Pri tome, javnost treba upoznati da institucije u BiH ne čine samo parlamentarci i ministri: institucije BiH čini preko 20.000 uposlenih, koji su zanemareni po svim osnovama već više od šest godina – citat je iz saopćenja.

Pravo na povećanje plaće po osnovu radnog staža imaju svi i na svim razinama vlasti. To pravo entiteti i Brčko Distrikt ostvaruju uvećanjem prihoda konitnuiranim povećenjem na godišnjem nivou, dok se u institucijama BiH, isto pravo ostvaruje „dodatnim uštedama“. Ovaj problem institucije na državnom nivou prevazilaze na različite načine, u vidu smanjenja naknada za prijevoz, topli obrok, za izdatke za materijalna sredstva, telefonske troškove, za službena vozila i sl. Najgori slučaj je preraspodjela radnih zadataka nakon odlaska službenika u mirovinu ili neku drugu instituciju jer se službenik ne zamjenjuje novouposlenim.

Ovakve „dodatne uštede“ izravno ugrožavaju rad institucija te je u vezi tim neophodno povećati izdvajanja za uposlene u institucijama BiH.

Plaće na državnoj razini su od 2009. godine smanjivane dva puta, topli obrok je u iznosu od 6,00 KM po radnom danu, a prijevoz ne pokriva ni troškove gradske karte. Osnovna plaća državnog službenika (VSS) je 998,95 KM, uposlenika s VŠS je 808,65 KM, uposlenika sa SSS je 665,95 KM, a uposlenika (KV radnika) 523,25 KM, dok troškovi života konstantno rastu, a to povećanje „uredno prate“ institucije nižih razina vlasti, kao i u privatni sektor.

Evidentno je da je u zadnje dvije godine došlo do povećanja prosječne plaće u BiH (u 2019.godini dostigla je iznos od 926 KM) te je veća od plaće sa srednjom stručnom spremom na razini institucija BiH (SSS – 665,96 KM) za oko 260,00 KM. Treba istaći da oko 60 posto uposlenih u institucijama BiH prima plaću od 475,00 do 700,00 KM.

Topli obrok (6,00 KM) i regres (300,00 KM) su najniži u odnosu na niže razine vlasti te i obećano povećanje toplog obroka za 2,00 KM nije izvršeno, s obzirom na to da nije usvojen proračun za 2019. godinu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je Odluku o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Visina regresa koji će iznositi 300 KM zadržana je na istoj razini kao i prethodnih godina usprkos zahtjevima sindikata za povećanje.

– Ovim putem želimo ukazati na nebrigu o uposlenim na državnoj razini i obavijestiti i našeg poslodavca da smo pokrenuli niz aktivnosti kako bi se materijalni status uposlenih poboljšao te smatramo da je nužno pristupiti izmjeni i dopuni Zakona o plaćama u institucijama BiH kako bi uskladili prihode uposlenih sa znatno povećanim troškovima života.

Od reprezentativnih sindikata poduzete su aktivnosti u vezi s izradom Kolektivnog ugovora, a kako bi otpočeli proces pregovaranja s poslodavcem u cilju rješavanja svih bitnih pitanja iz radno-pravnog odnosa.

Vijeće Ministara se oglušilo vezano za naš zahtjev za povećanje regresa za narednu godinu, te ovim putem želimo najaviti da ćemo istrajati u našem zahtjevu za povećanjem plaća i potpisivanju Kolektivnog ugovora te ukoliko bude neophodno, koristit ćemo sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi naši zahtjevi bili ispunjeni – naveli su sindikati državnih institucija u saopćenju.