Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Upućen zahtjev Općini Centar: Čavara, Mahmutbegović i Dunović sele u Vilu Braun

cavara-mahmutbegovic-dunovic

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog pravobranilaštva u vezi s rješavanjem statusa „Vile Braun” u Sarajevu.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH je zadužena da, u ime Vlade Federacije BiH, Općini Centar Sarajevo podnese zahtjev za davanje saglasnosti za korištenje objekta „Vila Braun” s pripadajućim zemljištem u ulici Alipašina broj 45 za potrebe smještaja ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Ranijim zaključkom Vlade FBiH je Federalno pravobranilaštvo zaduženo da obavi pregovore sa Općinom Centar Sarajevo, kao nosiocem prava raspolaganja nad ovim nekretninama, s ciljem rješavanja imovinsko-pravnog statusa objekta i zemljišta, što bi bio osnov za upis vlasništva na navedenom objektu i zemljištu u korist Federacije BiH.

U Informaciji Pravobranilaštva je navedeno da je iz historijata ZK izvatka nekretnina upisanih u ZK uložak 240 KO SP Sarajevo – Mahala LIV utvrđeno je da je u pitanju konfiskovana imovina. Naime, Zakonom o stvarnim pravima propisano je da poljoprivredna i druga zemljišta, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrada u društvenoj/državnoj svojini ne mogu biti predmet prijenosa, otuđivanja, zamjenjivanja, kao i drugog oblika raspolaganja ako su pribavljena u društveno/državno vlasništvo na osnovu Zakona o konfiskaciji imovine i o izvršenju konfiskacije.

Dalje, članom 368. Zakona o stvarnim pravima je propisano da će se odredbe člana 365. ovog zakona primjenjivati do isteka roka za podnošenje zahtjeva za povrat ili naknadu u skladu s propisom kojim će biti uređeno pitanje reprivatizacije, denacionalizacije i restitucije. Dakle, ova nekretnina ne može biti predmet zamjene do donošenja Zakona o restituciji i Zakona o državnoj imovini.