BiH

Šta se dešava u MUP-u KS

Ustavni sud BiH naredio obustavu oduzimanja činova za 15 sarajevskih policajaca

25/12/2020

Kantonalni sud nakon 8 godina donio presudu kojom se oduzimaju činovi policajcima, a zato vrijeme se gotovo sve promijenilo?!

Ustavni sud BiH prije nekoliko dana donio je privremenu mjeru po zahtjevu sarajevskih policajaca Admira Šalake, Jasmina Sipovića, Hasana Dupovca, Muhidina Šišića, Edina Džuhe, Asmedina Osmanovića, Ediba Prašovića, Olge Vukša, Nezira Kalajdžića, Zije Bakije, Aziza Pašića i Avde Ibrice. 

Piše: A. DUČIĆ

Ovom mjerom Ustavni sud BiH je Općinskom sudu u Sarajevu naredio da odloži izvršenje presude Općinskog suda u Sarajevu iz 2015. o poništenju njihovih činova. Navedeni policajci u 2012. su unapređeni u čin „inspektor“ još 2012. No, Kantonalnom sudu Sarajevo trebalo je, nakon presude Općinskog suda iz 2015. još pet godina da donese drugostepenu presudu.

Kantonalni sud je 2. novembra ove godine donio presudu kojom je žalbu odbio i prvostepenu presudu potvrdio. Sarajevski policajci su onda 15. decembra podnijeli Ustavnom sudu apelaciju.

Naime, oni u apelaciji navode da im je presudom Kantonalnog suda povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav (1) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda uz grubu povredu prava na suđenje u razumnom roku što čini suštinu nezakonitosti pravosnažne odluke.

Apelanti navode da su oni po osnovu internog oglasa iz 2012. godine unaprijeđeni u čin “inspektor“ na osnovu provedenog postupka tuženih. Nakon izbora u viši čin, na osnovu daljnjih zasluga i rada svi apelanti su dalje unapređeni, te sada imaju viši čin u odnosu na 2012. godinu, mnogi od njih su premješteni na novo radno mjesto unutar službe, a tri umješača su u međuvremenu penzionisani. 

Za vrijeme od osam godina koliko je redovnim sudovima bilo potrebno da pravomoćno odluče o provedenom konkursu i to u postupku koji je hitan, jer se radi o radnom sporu, promijenili su se svi zakonski propisi koji su bili na snazi 2012. godine, pa je tako 2018. godine donesen novi zakon o policijskim službenicima kao i svi provedbeni propisi na osnovu zakona, dok je 2016. godine donesen novi Zakon o unutrašnjim poslovima KS koji organizaciju i status uprave policije uređuje na potpuno drugi način. 

Osim što se radni status i položaj apelanta promijenio, promijenio se i status tužitelja (Salema Kurtovića) koji je nakon konkursa 2012. godine u narednom periodu promovisan u čin inspektora 2014. godine, a zatim u čin višeg inspektora 2018. godine. Sve to vrijeme trajao je žalbeni postupak pred Kantonalnim sudom koji je konačnom odlukom prihvatio prvostepenu presudu kojom su svi akti tuženih po internom oglasu iz 2012. godine poništeni. 

Prema ocjeni apelanata osporene odluke su potpuno odvojene od realnosti i normalnog životnog toka jer su odluke redovnih sudova potpuno neizvršive i u ovom momentu nelogične sa nesagledivim štetnim posljedicama prije svega za apelante. Apelanti su se iscrpno pozvali na odredbe Zakona o policijskim službenicima, Zakona o visokom obrazovanju KS, Pravilnika na kojima temelje nezakonitost osporenih presuda.

Treba napomenuti da je Općinski sud u presudi iz 2015. naveo da su tuženi u postupku unapređenja u čin „inspektor“ povodom internog oglasa od 8. juna 2012. godine počinili niz nezakonitosti i povreda pravila postupka i odlučivanja na štetu tužitelja. 

Općinski sud naveo da su u navedenom postupku učestvovali kandidati koji nisu ispunjavali uslove internog oglasa, odnosno učestvovali su kandidati koji nisu imali godišnju ocjenu rada za posljednje tri godine kako je to uslovljeno Zakonom o policijskim službenicima KS, Pravilnikom o unapređenju policijskih službenika KS) i internim oglasom za unapređenje u čin „inspektor“. Općinski sud je također utvrdio da su tuženi po internom oglasu unaprijedili policijske službenike a da pojedini nisu dostavili validnu dokumentaciju o ispunjavaju uslova što je protivno Zakonu o policijskim službenicima. 

U svojoj odluci o privremeni od prije nekoliko dana, Ustavni sud smatra da apelacioni navodi izneseni u zahtjevu za donošenje privremene mjere nesumnjivo ukazuju na potrebu da Ustavni sud interveniše, u skladu sa svojim ovlaštenjem iz člana 64. stav (1) Pravila Ustavnog suda dok ne ispita dopustivost, odnosno meritum apelacije. 

Netom prije donošenja privremene mjere, predsjedavajući Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara Skupštine KS Miroslav Kružik uputio je informaciju Skupštini KS kao i glavnoj kantonalnoj tužiteljici Sabini Sarajlija o pravosnažnoj presudi kojom se poništava lista unaprijeđenih kandidata u Upravi policije MUP KS po internom konkursu od 08.06.2012. godine.

Iz Nezavisnog odbora navode i da je nastala i materijalna šteta po budžet KS te da je to urađeno svjesno kao i da postoje osnovi za pokretanje i nekih drugih postupaka nadležnih institucija.

Komentari

Autor: Amil DUČIĆ/Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.