BiH

Vlada FBiH

Veliki pad naplate prihoda, “leglo” čak 20 posto manje novca od planiranog

12/05/2020

Ukoliko plan posmatramo na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.238,4 miliona KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku, te naplaćeni prihodi bilježe podbačaj od 242,2 miliona KM, što je manje za 20 posto

Budžet FBiH je od 1. janura do 31. marta 2020. godine ostvario ukupne prihode od 996,3 miliona KM, što je 20 posto od planiranog. Od toga su porezni prihodi iznosili 871,7 miliona KM, neporezni 117,4 miliona KM, te primici od finansiranja 7,2 miliona KM.

Ovo se kaže u izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH u prva tri ovogodišnja mjeseca, usvojenom na današnjoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj u Sarajevu.

Ukoliko plan posmatramo na bazi 1/4, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.238,4 miliona KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prva tri mjeseca odstupa u odnosu na planiranu dinamiku, te naplaćeni prihodi bilježe podbačaj od 242,2 miliona KM, što je manje za 20 posto.

Integriranjem Federalnog zavoda za penziono -invalidsko osiguranje u Budžet došlo je do skoro dvostrukog povećanja Budžeta, tako da se realno ne može izvršiti poređenje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za prvi kvartal 2020. godine iznose 893,7 miliona KM, što je 18 posto u odnosu na planirane.

Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 642,4 miliona KM, što je 72 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem razdoblju, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.