BiH

NSRS

Vidović: Vlada RS u 2021. može dati garancije za 500 miliona KM kredita

17/12/2020

Ovaj prijedlog odluke je razmotren u Narodnoj skupštini RS

Prijedlogom odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini odobrava se izdavanje garancija RS za kreditna zaduženja u toj godini do iznosa od 500 miliona KM, što je okvir do kojeg je moguće izdati garancije RS u pomenutoj fiskalnoj godini za projekte za koje enitetska Vlada ocijeni da su prioritetni

Ministrica finansija u Vladi RS Zora Vidović, obrazlažući u Narodnoj skupštini RS ovu tačku dnevnog reda, rekla da se prijedlogom ove odluke definiše i da ukupna izloženost po izdatim garancijama RS ne može preći zakonom definisano ograničenje od 15 odsto bruto domaćeg proizvoda /BDP/ ostvarenog u tekućoj godini.

Vidovićeva je precizirala da Vlada, u okviru propisanih ograničenja, donosi pojedinačne odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije RS u 2021. godinu, te će sa svakim korisnikom garancije potpisati ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza u vezi sa izdatom garancijom.

Ovaj prijedlog odluke je razmotren u Narodnoj skupštini.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.