BiH

Dijana Obradović

“Vijeće ministara donijelo niz odluka mimo zakona, Vijeće RAK-a ignoriše zahtjev vlade RS-a”

24/10/2019

Prema njenim riječima, Zakonom o komunikacijama jasno je propisano da Vijeće ministara može da donosi odluke i pravila samo u skladu sa važećim zakonom

Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Dijana Obradović rekla je da je Vijeće ministara u procesu digitalizacije usvojilo niz dokumenata koji nisu u skladu sa Zakonom o komunikacijama, a da je potom Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/ BiH odbacilo zaključak Vlade RS-a u kojem je traženo da oni budu poništeni, prenosi Srna.

Na konferenciji za novinare poslije sjednice Vlade, Obradovićeva je izjavila da je Vlada usvojila Informaciju o javnom pozivu za dodjelu dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemljaskoj radiofuziji BiH multipleks C sa prijedlogom zaključaka.

Ona je dodala da je Ministarstvo saobraćaja informisalo Vladu jer je prilikom ranijeg dostavljanja informacija i donošenja dokumenata koji se tiču digitalizacije imalo negativna mišljenja koja su odbačena.

“To se odnosi na usvajanje Pravila 90, donošenje Odluke o objavljivanju javnog poziva, Politiku sektora elektronskih komunikacija i Odluku o izmjeni Odluke o strategiji. Ministarstvo saobraćaja i veza je na te dokumenta dalo negativno mišljenje iz razloga što oni nisu u skladu sa Zakonom o komunikacijama”, naglasila je Obradovićeva.

Prema njenim riječima, Zakonom o komunikacijama jasno je propisano da Vijeće ministara može da donosi odluke i pravila samo u skladu sa važećim zakonom.

“Zakon o komunikacijama je usvojen prije 14-15 godina i u njemu nema ni slova koje se tiče digitalizacije. Mi kao društvo moramo ići u proces digitalizacije, ali tražimo da se prihvataju stavovi i mišljenja Vlade RS-a kada je riječ o ovim dokumentima”, istakla je Obradovićeva.

Ona je naglasila i da je, kada je u Vijeću ministara donošena odluka o dozvolama za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, donesen i zaključak Vijeća ministara da se mišljenja entiteta mogu dobiti, ali nisu obavezujuća.

“To nam daje signale da mišljenja možemo dostaviti, ali da ih u Vijeću ministara neće niko uvažavati”, rekla je Obradovićeva.

Ona je dodala da je Vlada RS-a, nakon što je odbijeno nagativno mišljenje Ministarstva saobraćaja kada je riječ o Pravilu 90, donijela zaključke i zatražila od RAK-a i Vijeća RAK-a da budu poništeni to pravilo i odluka iz koje je proizašao javni poziv.

“Vijeće RAK-a je odgovorilo da ne postoji opravdana osnova imajući u vidu probijanje svih rokova predviđenih Strategijom i preuzetim međunarodnim obavezama. Proces digitalizacije trebalo je da bude okončan 2015. godine i baš sada se na ovoj temi za koje smo imali negativna mišljenja istrajava na tim rokovima. BiH je preuzela međunarodne obaveze, ali ih nije ispoštovala. Naš stav je da zajedničkim radom možemo doprinijeti tome da bude otkočen proces digitalizacije”, kaže Obradovićeva.

Ona je upitala zašto je problem da bilo koji organ na nivou BiH uvažava stavove Vlade Republike Srpske jer zajedničke institucije donose odluke koje su od opšteg društvenog interesa i značaja i za Srpsku.

“Zbog toga ne možemo da shvatimo zašto su RAK i Vijeće RAK-a, a pogotovo Vijeće ministara ignorisali mišljenje Ministarstva saobraćaja i veza, odnosno Vlade jer stojimo na raspolaganju da o tome razgovaramo i usaglašavamo”, rekla je Obradovićeva.

Ona je upitala i zašto se žuri sa multipleksom C kada je komercijalnim televizijama na njihov zahtjev data mogućnost da uđu u multipleks A i multipleks B.

“Baš na multipleksu C se traži poštovanje rokova, iako ih nismo ispoštovali već četiri godine”, naglasila je Obradovićeva.

Ona je podsjetila da je i Strategija o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje ranije usvojena takođe bez uvažavanja mišljenja Ministarstva saobraćaja i veza.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.