Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

skoro 7,5 milijardi KM

Vlada FBiH utvrdila Prijedlog budžeta za 2024, najveći je do sada

vlada fbih
FOTO: Vlada FBiH

Povećanje sredstava za isplatu penzija za 317,17 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija utvrdila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2024. godinu u iznosi od 7.474.800.209 KM, koji se po hitnom postupku upućuje Parlametu FBiH.

Ovogodišnji budžet Federacije BiH najveći je do sada i povećan je za više od pola milijarde KM u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2023. godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju za hitni postupak, orijentir djelovanja Vlade Federacije BiH usmjeren je ka održavanju dugoročne stabilnosti i likvidnosti Budžeta Federacije BiH, koji će u narednom periodu biti korišten između ostalog u funkciji razvoja domaće privrede, socijalnog i zdravstvenog sektora, te nastavak podrške poljoprivredi, nižim nivoima vlasti i jačanju standarda građana, sa posebnim fokusom na najranjivije kategorije stanovništva i mlade.

Povećanje sredstava za isplatu penzija za 317,17 miliona KM

Kako je obrazloženo iz Federalnog ministarstva finansija ovim prijedlogom budžeta, između ostalog, predviđeno je povećanje sredstava za isplatu penzija za 317,17 miliona KM. Naknade za boračke kategorije po različitim osnovama su uvećane za 9,6 miliona KM, kao i naknade za neratne invalide, civilne žrtve rata, te projekte namijenjene ovim kategorijama, tako da za ove kategorije ukupni porast izdvajanja iznosi 57,7 miliona KM.

U prijedlog budžeta planiran je i novi transfer Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 16 miliona KM (po 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH).

Transferi poljoprivredi povećani su za 11 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet, transferi za kulturu prevashodno kapitalni planirani su uvećanjem 12,2 miliona KM (za sportsku infrastrukturu, institucije kulture, te kulturno i graditeljsko nasljeđe).

Ukupni transferi namijenjeni Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije veći su za 13,2 miliona KM. Tekući transferi Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta bilježe rast za 18,4 miliona KM.

50 miliona KM za Fond solidarnosti

Isto tako sredstva predviđena za Fond solidarnosti povećana su i iznose ukupno 50 miliona KM.

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2024. godinu, koji se po hitnom postupku upućuje u parlamentarnu proceduru.

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je zaključkom prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2024. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana ovog zavoda za 2024. godinu. Utvrdila je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana ovog zavoda koji je uputila Parlamentu FBiH po hitnom postupku.

Današnjom sjednicom, po ovlaštenju premijera Federacije BiH, predsjedavao je zamjenik premijera FBiH i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.