BiH

Vlada KS izmjenila kriterij za prijem učenika u prvi razred srednjih škola

17/06/2015

Vlada KS donijela izmjene Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednje škole: Školski odbor će iz objektivnih razloga moći osloboditi učenika polaganja eksterne mature, saopćeno je je iz Press službe Vlade KS.

Zbog učenika osnovnih škola koji iz objektivnih razloga/bolesti, polaganje popravnih ispita iz dva predmeta i sl. nisu u mogućnosti pristupiti polaganju eksterne mature utvrđene Kalendarom aktivnosti, Vlada je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola.

Kako ovi učenici ne bi došli u neravnopravan položaj u odnosu na ostale učenike, spomenutom Odlukom se određuje ekvivalent bodova za eksternu maturu koji osnovna škola upisuje u obrazac predviđen Pravilnikom o polaganju eksterne mature. Novi model  predviđa način bodovanja za svaki nastavni predmet pojedinačno iz kojeg se polaže eksterna matura.

Nastavni predmeti su kategorisani u tri kategorije – predmeti koji se izučavaju dvije, tri i četiri školske godine, te se sa određenim koeficijentom dijeli zbir zaključnih ocjena na sljedeći način: za predmete koji se izučavaju četiri godine zbir zaključnih ocjena dijeli se brojem 2; za predmete koji se izučavaju tri godine zbir zaključnih ocjena se dijeli brojem 1,5, a za nastavne predmete koji se izučavaju dvije školske godine uzima se zbir zaključnih ocjena u zadnje dvije godine školovanja.

Dobijeni zbir se u sva tri slučaja množi sa 0,6 i dobije se broj bodova za upis u prvi razred srednje škole po ovom kriteriju tj. kao ekvivalent broja bodova na eksternoj maturi.

Opravdanost molbe roditelja učenika koji bi ove bodove na ovaj način ostvarili ocijenit će školski odbor škole koju dijete pohađa.

Kako je naglašeno u resornom ministarstvu, ovim se željelo ukazati na činjenicu da je polaganje eksterne mature zakonska obaveza od koje učenik samo iz objektivnih razloga može biti oslobođen te da roditelji trebaju biti maksimalno odgovorni kada je u pitanju podnošenje molbe školskom odboru za nepolaganje eksterne mature.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.