BiH

Vrhovni sud BiH ukinuo Rješenje o pritvoru Faruka Balijagića i njegovog sina

02/11/2015

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu o određivanju pritvora Faruku Balijagiću i njegovom sinu Adi Balijagiću.

Rješenje o određivanju pritvora ukinuto je zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i Zakona o krivičnom postupku FBiH, saopćeno je iz Ureda advokata Mirnesa Ajanovića.

Kako se u kontekstu sa sadržajem Rješenja Vrhovnog suda navodi, u ovom slučaju “je došlo do povrede prava iz člana 15. ZKP FBiH (jednakost u postupanju), jer osumnjičeni i njihovi branitelji tokom postupka nisu imali isti tretman i položaj kao kantonalni tužitelji, te je prethodno navedenim propustima ujedno došlo i do povrede prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i člana II Ustava BiH…”

– S obzirom na to da je Kantonalni sud u Sarajevu prilikom odlučivanja o produženju pritvora u potpunosti izostavio navode odbrane, Vrhovni sud Federacije BiH naložio je da se u ponovnom postupku otklone nedostaci na koje je ukazano spomenutim rješenjem – navodi se, među ostalim, u saopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.