BiH

Saopćenje

VSTV BiH: Podrška profesionalnom, nezavisnom i nepristranom radu Ureda disciplinskog tužioca

23/03/2021

Cijenimo svaku konstruktivnu kritiku te ujedno osuđujemo svaku vrstu pritisaka na rad ovog Ureda

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) saopćilo je da je Ured disciplinskog tužioca samostalan i nezavisan u svom radu na disciplinskim predmetima zato je neophodno poštovanje njegove nezavisnosti i integriteta od strane svih aktera unutar pravosuđa i bosanskohercegovačkog društava u cjelini.

“Predsjedništvo VSTV-a BiH želi da izrazi svoju podršku profesionalnom, nezavisnom i nepristranom radu Ureda disciplinskog tužioca. Cijenimo svaku konstruktivnu kritiku te ujedno osuđujemo svaku vrstu pritisaka na rad ovog Ureda.

Naglašavamo da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u potpunosti opredijeljeno da provede reforme koje se pred nas postavljaju te da podigne nivo povjerenja bosanskohercegovačke javnosti i svojih međunarodnih partnera. Ured disciplinskog tužioca je u tom procesu jedan od ključnih faktora, koji je i u analizama nezavisnih, međunarodnih stručnjaka dobio pozitivne ocjene.

Nadalje, pozivamo predstavnike medija da se u izvještavanju pridržavaju etičkih i profesionalnih standarda te da prate rad Ureda disciplinskog tužioca i cjelokupnog pravosuđa na objektivan, na činjenicama baziran i nepristran način kako bi javnost mogla imati tačne informacije o radu pravosuđa”, stoji u saopćenju VSTV-a.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.