BiH

na posljednoj sjednici

VSTV je napokon formirao Odjel za integritet. Šta sada?

19/08/2020

Na posljednjoj sjednici održanoj prije godišnjih odmora, članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) usvojili su odluku kojom se osniva Odjel za integritet nosilaca pravosudnih funkcija. Evropska komisija ranije je objasnila da je to važan korak prema većoj odgovornosti i provjeri integriteta sudija i tužilaca, ujedno i uslov buduće podrške VSTV-u. Sagovornici Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) upozoravaju da je odluka o osnivanju Odjela samo prvi u nizu koraka i da su prvi rezultati Odjela još uvijek neizvjesni i možda mjesecima daleko.

Nakon što je na posljednjoj sjednici VSTV-a održanoj krajem jula usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim se osniva Odjel za integritet nosilaca pravosudnih funkcija, ova institucija u svom saopćenju objašnjava da će za početak rada Odjela biti potrebne izmjene u samoj instituciji ali i pred drugim institucijama, piše BIRN.

VSTV je objasnio da su izmjenama nadležnosti i funkcije povjerene Sekretarijatu VSTV-a evoluirale premda “to nije njihova izvorna nadležnost, u odnosu na prvi Pravilnik usvojen 2008. godine”.

“Analiza radnih mjesta provedena za sva radna mjesta u Sekretarijatu potvrdila je da postoji neusklađenost između opisa poslova i poslova koje izvršioci obavljaju. Postoje određene funkcije koje faktički ne odgovaraju trenutnom stanju u predmetnoj oblasti, tako da ih treba redefinirati i naći im odgovarajuće mjesto u internoj organizaciji”, stoji u saopćenju VSTV-a, uz dalje pojašnjenje kako nova sistematizacija neće po automatizmu dovesti do povećanja broja zaposlenih.

“Za povećanje broja zaposlenih potreban je niz preduslova koji se prvenstveno odnose na povećanje državnog budžeta namijenjenog za plate i naknade zaposlenih”, navedeno je.

Predviđeno je da će Odjel, između ostalog, biti zadužen za primjenu kodeksa sudijske i tužilačke etike i propisa o sprečavanju sukoba interesa u pravosuđu, pratiti provođenje planova integriteta u pravosudnim institucijama i VSTV-u BiH, predlagati VSTV-u i pravosudnim institucijama rješenja za unapređenje, te pružati stručnu i administrativnu podršku nadležnoj stalnoj komisiji, disciplinskim komisijama i drugim stalnim i privremenim tijelima unutar VSTV-a.

Kako su iz Odjela za komunikacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini za BIRN BiH odgovorili nakon usvajanja Pravilnika, sada je potrebno hitno razmatranje i usvajanje izmjena Zakona o VSTV-u.

“Kako bi se značajno unaprijedio nivo integriteta u pravosuđu i približio evropskim standardima, bh. vlasti trebaju hitno razmotriti i usvojiti ograničeni set izmjena i dopuna važećeg Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) koje se tiču integriteta, a kako bi se omogućile robusne i pouzdane provjere integriteta u skladu sa zaključcima Izvještaja grupe eksperata o vladavini prava u Bosni i Hercegovini (Priebea i drugih)”, stoji u odgovoru.

Damir Arnaut, predsjedavajući Privremene istražne komisije Parlamenta BiH za utvrđivanje stanja u pravosuđu, za BIRN BiH kazao je kako je osnivanje ovog Odjela u “Priebeovom izvještaju navedeno” kao apsolutno neophodno i “VSTV je mjesecima to nepotrebno odugovlačio”.

“Na isti način HDZ i SNSD mjesecima koče izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, kojim bi se naložilo objavljivanje imovinskih kartona, ali i uvela disciplinska odgovornost samih članova VSTV-a. To je jedan uigran tandem i ne čudi me što su toliko dugo opstruirali formiranje i rad Istražne komisije. No, nisu uspjeli i ta komisija već pravi značajne pomake na polju vladavine prava u BiH”, kazao je Arnaut.

Osnivanje Odjela nakon ukidanja Pravilnika o imovinskim kartonima

Milan Tegeltija. Izvor: BIRN BiH

Novi Pravilnik usvojen je nakon što je Evropska komisija u pismu upućenom predsjedniku VSTV-a Milanu Tegeltiji posebnu pažnju posvetila neuspostavljanju Jedinice za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a, o čemu je ranije pisao BIRN BiH.

U tom pismu, upućenom prije dva mjeseca, navedeno je kako “nikakvi dalji koraci nisu poduzeti u tom pravcu, primarno kada je riječ o usvajanju Pravilnika VSTV-a o sistematizaciji radnih mjesta i internoj organizaciji, što bi omogućilo restrukturisanje Sekretarijata”.

Tegeltija je tada za BIRN BiH rekao kako je razlog neuspostavljanja Jedinice pandemija koronavirusa, te da će se ona uspostaviti, ali kako bez Pravilnika o imovinskim kartonima ili zakonima ta jedinica suštinski neće imati neki veliki smisao ni djelokrug rada.

U Izvještaju o stanju pravosuđa u BiH piše kako se integritet nosilaca pravosudnih funkcija mora osigurati upravo kroz godišnje podnošenje finansijskih izjava i njihovim javnim objavljivanjem. Sadašnji sistem samog prikupljanja izjava bez ikakvih provjera je besmislen i potrebno ga je pojačati, navedeno je.

Pravilnik o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca koji je usvojen ranije, 13. februara je stavljen van snage, nakon što je Sud BiH donio presudu kojom je utvrđeno da ovaj dokument nije u skladu sa zakonom.

Presuda je donesena nakon rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH kojim je VSTV-u zabranjeno da vrši obradu ličnih podataka sudija i tužilaca na način kako je to propisano Pravilnikom. Prethodno je, na prvi Pravilnik iz jeseni 2018. godine, Udruženje sudija Suda BiH podnijelo prigovor navodeći da bi moglo doći “do zloupotrebe i ugrožavanja sigurnosti nosilaca pravosudnih funkcija”.

VSTV nakon ovih odluka nije pronašao novi način da usvoji Pravilnik koji bi se mogao primjenjivati.

Potrebno usvajanje novog zakona o VSTV-u

Ulaz u VSTV, Sud i Tužilaštvo BiH. Izvor: BIRN BiH

Iz Delegacije EU kažu kako bi usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u trebao biti prioritet zakonodavaca u narednim sedmicama i mjesecima.

“Uporedo s tim, trajnije poboljšanje funkcionisanja pravosuđa u BiH zahtijeva, između ostalog, usvajanje novog sveobuhvatnog zakona o VSTV-u, u skladu sa evropskim standardima, a kako je i predočeno u ključnim prioritetima iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU”, navedeno je.

EK je ranije pisala da se integritet stiče “imenovanjima i napredovanjima zasnovanim na stručnosti, poštivanjem visokih etičkih standarda, strogom i nepristrasnom primjenom pravila o sukobu interesa, disciplinskim postupcima i sankcijama”.

U izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini se naglašava kako je od presudne važnosti imati kvalitetan sistem provjere finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija.

“Postojeći sistem po kojem se samo prikupljaju imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija, na papiru i bez ikakve provjere je besmislen. Hitno je potrebno jačanje tog sistema, kao jednog elementa šire provjere integriteta”, ustanovljeno je u izvještaju.

Način da se problemi otklone je, kako se u izvještaju navodi, novi zakon o VSTV-u koji bi osigurao “da pitanja koja se tiču sudija i tužilaca i njihovih konkretnih funkcija rješavaju odvojeni pododjeli VSTV-a; da konačne odluke VSTV-a podliježu sudskom preispitivanju; da disciplinski postupci i tijela dobiju jače garancije nezavisnosti i odvojenosti od VSTV-a i da disciplinski nadzor u potpunosti obuhvati i predsjednika i članove VSTV-a, a da konačne odluke o tome ne donose njihove kolege članovi VSTV-a”.

Kako je kazao Vehid Šehić, pravnik i bivši sudija, “Forum Tuzle” predložio je novi zakon o VSTV-u, a njegovo usvajanje ovisit će, kako od profesionalne zajednice, tako i od onih koji donose zakone.

“Prema našem prijedlogu, VSTV je podijeljen na dva podvijeća da bi se izbjeglo ovo što sad imamo, da ljudi koji ne rade ni u tužilaštvu, ni u sudu, igraju ključnu ulogu ko će biti na poziciji. Neprihvatljivo je da stranke u postupku biraju sudije, znamo da to rade i advokati i tužioci. U svim zemljama u regionu imate posebno sudsko i tužilačko vijeće”, rekao je Šehić.

Prema Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, Zakon o VSTV-u treba revidirati kako bi se bolje regulirala imenovanja i ocjenjivanje rada članova pravosuđa i disciplinski postupci protiv njih, te osigurali odgovarajući pravni lijekovi protiv pravosnažnih odluka VSTV-a.

“Ustavni i zakonodavni okvir je nepotpun i ne garantira u dovoljnoj mjeri nezavisnost, samostalnost, odgovornost i efikasnost pravosuđa. U cilju jačanja garancija nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva, između ostalog i od svih oblika politizacije i pritisaka, VSTV i sudski sistem na državnom nivou treba imati eksplicitan ustavni status”, navodi se u Mišljenju Evropske komisije.

Kako se navodi u saopćenju VSTV-a, pored funkcionalnog razmještanja postojećih nadležnosti, pridodane su nadležnosti proistekle iz Peer Review i ostalih reformskih procesa pravosuđa.

“Preporuke Venecijanske komisije i Evropske unije o razdvajanju sudskog i tužilačkog vijeća zahtijevalo je slično promišljanje i bilo je potrebno isto reflektovati na budućoj unutrašnjoj strukturi Sekretarijata”, navedeno je.

Tako su ovim usvojenim Pravilnikom osnovana još dva odjela: Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta u radu sudova, te Odjel za unapređenje efikasnosti i kvaliteta u radu tužilaštava.

Ovi odjeli će, prema saopćenju VSTV-a, pružati podršku i sudjelovati u izradi politika, strateških i drugih planskih dokumenata koji se odnose na rad, kako tužilaštava, tako i sudova u BiH, pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada tužilaštava, te sudova, predlaganje i sprovođenje aktivnosti usmjerenih na unapređenje efikasnosti, kvaliteta, transparentnosti rada, kako tužilaštava, tako i sudova, te druge aktivnosti.

Članovi VSTV-a koje je kontaktirao BIRN BiH zbog godišnjih odmora nisu bili u prilici komentarisati osnivanje Odjela.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.