Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Agencija za prevenciju korupcije

Za hranu i piće na navodnom radnom sastanku spiskali više od 2.000 KM

Foto: Pixsell/Arhiv

Indikativno je da je sastanak održan 29. decembra 2023. godine u ugostiteljskom objektu, pa se može pretpostaviti da je, ipak, u pitanju bilo prednovogodišnje slavlje. Inače, posljednjeg dana prošle godine u Agenciji su bile zaposlene 33 osobe. U prosjeku je svaki uposlenik pojeo i popio po 65 maraka. Pod uslovom da su svi bili prisutni

Ured za reviziju institucija BiH problematizirao je nabavku automobila Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK). O ovom tenderu Fokus je pisao prije šest mjeseci, a u najnovijem revizorskom izvještaju potvrđene su nepravilnosti i nedostaci provedene procedure.

Naime, Agencija je krajem 2023. godine sa firmom “M.R.M. export-import” iz Ljubuškog zaključila ugovor o kupovini tri nova vozila marke Volkswagen za direktora i dva zamjenika. Fokusu je tada rečeno da će automobile koristiti i za “terenski rad zaposlenih, koordinaciju aktivnosti i obilazak tijela za sprečavanje korupcije u cijeloj BiH kao i za ispunjavanje ostalih nadležnosti Agencije”.

Tendersku dokumentaciju preuzelo je 15 potencijalnih ponuđača, a u predviđenom roku stigla je samo jedna ponuda sa cijenom od 162.390 KM bez PDV-a, odnosno, 189.996 sa uračunatim porezom. Radilo se o ponudi ljubuške firme, koja je prihvaćena, a zanimljivo je da je bila niža samo tri marke od procijenjene vrijednosti.

-Navedeni ponuđač izabran je kao jedini kvalificirani ponuđač za nabavku motornih vozila za potrebe Agencije, od ukupno jedne blagovremeno zaprimljene ponude – pisalo je u Odluci o izboru ponuđača koju je potpisao direktor Agencije Elvis Kondžić.

I privatnici dobro žive na račun države

Poznato je da M.R.M. export-import iz Ljubuškog već godinama sklapa milionske poslove sa institucijama svih nivoa vlasti, pa su njeni automobili našli svoje mjesto u raznim ministarstvima i javnim preduzećima. Samo u 2023. godini bili su izabrani ponuđač na 173 tendera te naplatili 9,6 miliona KM bez PDV-a. Sa porezom više od 11,2 miliona maraka. Godina 2020. bila je rekordna za ovu firmu koja se u javnosti povezuje sa HDZ-om BIH. Tada su sklopili ugovore vrijedne više od 14,3 miliona KM.

Državni revizori posvetili su dužnu pažnju nabavci vozila za APIK, te utvrdili kako je došlo do toga da se samo jedan ponuđač prijavi na tender.

Revizori su utvrdili nepravilnosti

Naime, Agencija je prilikom pripremanja tenderske dokumentacije istražila tržište i pribavila informativne ponude od više dobavljača, ali bez određenih tehničkih zahtjeva. Međutim, u raspisani tender uvrstila je karakteristike koje ponuđena vozila trebaju ispunjavati, a koje se odnose na dimenzije, tip i snagu motora. Već tada bilo je jasno da se u procijenjenu vrijednost nabavke ne mogu uklopiti automobili drugih proizvođača i da u Agenciji “ciljaju” na Volkswagenov T-ROC.

-Agencija nam je, tokom obavljanja revizije, dostavila specifikaciju marke, tipa i modela vozila koji, pored ponuđenih vozila, mogu ispuniti sve tražene tehničke uslove. Međutim, analizom smo utvrdili da je tržišna cijena navedenih modela viša od procijenjene vrijednosti nabavke te cjenovno nisu mogli zadovoljiti klase vozila koji se nabavljaju. Nismo se mogli uvjeriti da je nabavka provedena uz poštivanje osnovnih principa Zakona o javnim nabavkama BiH koji se odnose na aktivnu i pravičnu konkurenciju – navodi se u revizorskom izvještaju.

Jedna ponuda i nijedna žalba

Iz ovih razloga, revizori su Agenciji dali preporuku u kojoj su naveli da je dužna prilikom pokretanja nabavke vozila definirati tehničke karakteristike na način da se osigura jednak tretman prema potencijalnim ponuđačima.

Urednik portala PratimoTendere Slobodan Golubović ističe da su revizorske institucije još jednom potvrdile ono na šta ovaj portal i ostala stručna javnost godinama upozoravaju.

-Dakle, radi se o diskriminiranju potencijalnih ponuđača kroz tehničke specifikacije automobila, a u ovom slučaju i kroz određivanje cjenovnog ranga traženih automobila. Ono na šta nije ukazano jesu mogući prethodni dogovori među ponuđačima jer samo jedna ponuda i nijedna žalba ukazuju da je ovaj postupak javne nabavke samo formalnost – kaže Golubović za Fokus.

Osim u dijelu javnih nabavki, u revizorskom izvještaju za 2023. godinu istaknuto je i pitanje potrošnje za reprezentaciju.

Pravo na korištenje novca za reprezentaciju imaju direktor Agencije, zamjenici, pomoćnici i druge osobe po prethodnom odobrenju direktora. Na godišnjem nivou to je cifra od 7.000 KM, a tokom 2023. evidentirano je 6.961 KM troškova za ove namjene.

Revizori su utvrdili nepravilnosti

Međutim, revizori su utvrdili da je potrošeno dodatnih oko 4.000 maraka za usluge eksterne reprezentacije, ali je trošak uknjižen kao “pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja”. U taj iznos uračunato je i 2.157 KM za hranu i piće na “radno-konsultativnom sastanku svih uposlenika Agencije”.

Indikativno je da je “sastanak” održan 29. decembra 2023. godine u ugostiteljskom objektu, pa se može pretpostaviti da je, ipak, u pitanju bilo prednovogodišnje slavlje. Inače, posljednjeg dana prošle godine u Agenciji su bile zaposlene 33 osobe. U prosjeku je svaki uposlenik pojeo i popio po 65 maraka. Na radno-konsultativnom sastanku.

Računi za reprezentaciju bez obrazloženja

-Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju sredstava za reprezentaciju definirano je da eksterna reprezentacija podrazumijeva korištenje ugostiteljskih usluga u zemlji i inostranstvu van službenih prostorija institucija ili u prostorijama institucija BiH kada se radi o organiziranju svečanih prijema, poslovnih sastanka i drugih događaja. Iz svega naprijed navedenog možemo zaključiti da je Agencija prekoračila troškove reprezentacije za oko 4.000 KM u odnosu na 7.000 KM koliko su odobrena sredstva – navodi se u izvještaju.

Osim toga, revizijom je utvrđeno da na pojedinim računima eksterne reprezentacije uopće nije navedeno obrazloženje o povodu nastanka tog troška ili je ono šturo i uopćeno. U svakom slučaju, takva obrazloženja revizorima nisu bila adekvatna i dovoljna za utvrđivanje osnovanosti i opravdanosti troškova.

Agencija je u ostavljenom roku dostavila komentare na Nacrt izvještaja o obavljenoj finansijskoj reviziji za 2023. godinu.

Međutim, kako navode revizori, komentari nisu prihvaćeni jer nisu data adekvatna obrazloženja niti je priložena relevantna dokumentacija koja bi utjecala na izmjene nalaza.

Podsjećamo, rukovodstvo Agencije čine direktor i dva zamjenika koje imenuje Parlamentarna skupština BiH na prijedlog Komisije za izbor i praćenje rada Agencije, na period od pet godina. U julu 2022. godine izabrala ih je koalicija SDA, SNSD i HDZBiH. Direktor Elvis Kondžić bivši je savjetnik predsjednika SDA Bakira Izetbegovića u Domu naroda BiH i Predsjedništvu BiH. Zamjenici su mu Damirka Mioč, za koju se u medijima moglo pročitati da je kuma predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto, te kadar SNSD-a Rade Ristović.