BiH

mirno okupljanje

Zaposleni u Institucijama BiH žele veće plate: Ne možemo prehraniti porodice

06/07/2021

Pokušajte gospodo da zamislite kako majka sa djetetom živi sa 475 KM mjesečno, stoji u saopštenju Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH

Javni protest zaposlenih u institucijama BiH održat će se u srijedu 07. jula 2021. godine.

Mirno okupljanje/javni protest je zakazan u periodu od 10.00 do 11.00 sati, na platou ispred zgrade Parlamentarne skuštine BiH – Trg Bosne i Hercegovine br 1.

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH su naglasili da se mirno okupljanje/javni protest organizuje sa ciljem izražavanja nezadovoljstva zbog:

1. Nepotpisivanja Kolektivnog ugovora koji zaposlene u institucijama na državnom nivou dovodi u veoma nesigurnu pravnu poziciju, gdje nisu u mogućnosti zaštiti svoja ljudska prava. Zaposleni žive i rade u stalnom strahu jer nemaju pravni osnov zaštite. U svim državama u regionu su potpisani Kolektivni ugovori sa zaposlenim u državnim institucijama. Jedino BiH to nije uradila. Kolektivni ugovor tri reprezentativna Sindikata je dostavljen Vijeću ministara BiH na potpis 13.12.2019. godine. Do danas nismo dobili nikakav odgovor.

2. Budžeta za 2021. godinu koga je Predsjedništvo Bosne i Hrercegovine usvojilo i uputilo u dalju proceduru sa osnovicom za obračun plate 475,69 koja nije povećana zadnjih 10 godina i koja ugrožava preživljavanje zaposlenih u institucijama BiH.

3. Dugogodišnje politike vladajućih stranaka omalovažavanja i urušavanja državnih institucija koja je dovela zaposlene u situaciju da sa svojim ličnim primanjima, već duže vrijeme, nisu u mogućnosti prehraniti svoje porodice. Zaposleni u državnim institucijama na nižim nivoima vlasti, (entitetskim i kantonalnim) imaju 20 do 30% veće plate za isti posao koji obavljaju u odnosu na zaposlene u institucijama na državnom nivou.

4. Zbog uskraćivanja prava na život. Svojom kontinuiranom politikom ste doveli zaposlene sa najnižom platom u institucijama na državnom nivou da im je uskraćeno pravo na život. Imaju pravo na rad, zaposleni su, ali od plate ne mogu da prežive. Pokušajte gospodo da zamislite kako majka sa djetetom živi sa 475 KM mjesečno, stoji u saopštenju Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Institucijama BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.