BiH

za 2020. godinu

Zastupnici u Parlamentu FBiH glasaju o budžetu, “na stolu” skoro pet milijardi KM

18/12/2019

Federalni budžet za narednu godinu predložen je u iznosu od 4.954.392.401 KM. U odnosu na važeći veći je za 83,0 posto ili 2,25 milijardi KM

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH danas će se izjašnjavati o Prijedlogu budžeta za 2020. godinu, zakonu o njegovom izvršenju i setu zakona koji se odnose na prelazak Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na trezorsko poslovanje.

Do početka sjednice Vlada Federacije BiH trebalo bi da razmotri uložene amandmane.

Rasprava o ovim tačkama dnevnog reda obavljena je tokom jučerašnjeg zasjedanja.

Federalni budžet za narednu godinu predložen je u iznosu od 4.954.392.401 KM. U odnosu na važeći veći je za 83,0 posto ili 2,25 milijardi KM.

Osnovni razlog uvećanja je integracija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet FBiH, čiji finansijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde KM.

Donošenjem izmjena tri zakona (Zakona o trezoru, Zakona o doprinosima i Zakona o budžetima u Federaciji BiH) predviđeno je da Zavod PIO/MIO dobije status budžetskog korisnika.

To podrazumijeva da će prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su prihodi ovoga zavoda, od 1. januara biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.

Ukoliko Predstavnički dom danas, a Dom naroda sutra usvoje navedena zakonska rješenja, od 3. januara Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje postaje budžetski korisnik, te će prva penzija iz federalnog budžeta biti isplaćena u februaru.

Predstavnički dom juče je razmotrio i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, kao i Prijedlog budžeta FERK-a za narednu godinu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.