BiH

Vijeće za sigurnost saobraćaja

Zatraženo reguliranje korištenja romobila u Kantonu Sarajevo

09/09/2020

Potcrtao je da je pojava i korištenje romobila naročito bitna za Sarajevo, jer se oni procentualno najviše koriste u glavnom gradu BiH

Nakon dužeg zastoja u radu, jučer je održana prva konstituirajuća sjednica novoimenovanih članova Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, kojom je predsjedavao ministar saobraćaja KS Adi Kalem.

Sjednici su prisustvovali ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč, te ovlašteni predstavnici resornih ministarstava Vlade KS, kao i izabrani članovi savjeta iz reda stručnih osoba iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Tom prilikom, ministar Kalem je istakao ulogu i značaj ovog vijeća, kao radnog-savjetodavnog tijela Vlade KS, posebno pri izradi strateških dokumenata, praćenju i analizi stanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja, donošenju mjera za poboljšanje uslova za sigurno i neometano odvijanje saobraćaja, regulaciji prometa, te učešću na promovisanju i edukativnim aktivnostima na podizanju svijesti i značaju prometne kulture svih učesnika u saobraćaju s aspekta saobraćajne sigurnosti.

Doneseni su određeni zaključci koji se odnose na dodatno normativno regulisanje rada ovog vijeća radi bržeg i operativnijeg rada, te zbog usklađivanja njegove legislative s aktima višeg reda.

Razmatran je Programa rada ovog stručnog tijela za 2020. godinu.

Ministrica Glamoč je predložila incijativu da se izvrši analiza svih podzakonskih akata koji se odnose na tehničke uvjete koji moraju ispunjavati CNG motorna vozila prilikom uvoza i registracije. Naglasila je potrebu da se oni obavezno usklade s Evropskim direktivama koje tretiraju ovu oblast, a sve u cilju provođenja brže procedure registracije ovih motornih vozila.

Ministar Kalem je problematizirao pojavu romobila u Kantonu Sarajevo, te istakao potrebu njihovog normativnog regulisanja, kako s aspekta njihovog korištenja i sigurnosti, tako i kretanja po javno prometnim površinama unutar Kantona.

Potcrtao je da je pojava i korištenje romobila naročito bitna za Sarajevo, jer se oni procentualno najviše koriste u glavnom gradu BiH.

S tim u vezi, pokrenuo je incijativu da članovi Vijeća iz reda izabranih stručnjaka izvrše analizu trenutnog stanja saobraćaja romobila, kako sa aspekta njihovog broja koji trenutno saobraća u Sarajevu, tako i u smislu njihove eksploatacije i uticaja na sigurnost preostalih učesnika u saobraćaja – pješaka, biciklista, djece, kolskog saobraćaja.

Od njih je zatražio i da predlože odgovarajuća normativna rješenja, te da ih u konačnici upute prema nadležnom Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, koji je donosilac Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kako bi ih razmotrili i uvrstili u određene zakonske i podzakonske okvire.

Na kraju je dogovoreno da se naredni sastanak ovog Vijeća održi u najkraćem roku, kako bi se krenulo u realizaciju aktivnosti shodno programskim planovima za ovu godinu, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.