BiH

Finansijska revizija

Zavod za izgradnju KS o navodima revizora: Mnogi problemi su rezultat poslovanja iz ranijih godina

21/01/2021

Prekinuta je praksa prodaje nekretnina i ustupanja na “čuvanje” osobama za koje je direktor Zavoda za izgradnju u dosadašnjoj praksi imao "diskretno pravo"

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo očitovao se u vezi sa navodima iz revizorskog izvještaja Ureda za reviziju institucija FBiH o radu ovog zavoda u 2019. godini, a koje je objavio Fokus.ba.

Kako su naveli, jedna od prvih stvari koju je direktor Mirza Hulusić uradio nakon stupanja na dužnost direktora Zavoda za izgradnju Kantona bila je poziv Uredu za reviziju institucija u FBiH da hitno u skladu sa zakonom obave zvaničnu finansijsku reviziju Zavoda.

Direktor je, kako navode, insistirao na zvaničnoj finansijskoj reviziji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo jer finansijsko poslovanje prethodnog menadžmenta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nikada nije bio revidirano a primjeri iz historijata finansijskog poslovanja Zavoda su dizali alarme i upućivali na neophodnost revizije.

– Oko 6.500 stambenih jedinica je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo u tranzicijskom periodu od 1995. godine podijelio i dodijelio. Zemlja za građenje u vlasništvu građana Kantona prodavana je od strane Zavoda da bi se na istoj kasnije gradili „tornjevi i luksuzni projekti“. Oko 200 stambenih jedinica je bez ikakvog zakonskog osnova dodjeljivano raznim korisnicima “na čuvanje” u trajanju od 20-tak godina bez ikakve naknade, a sve pod izlikom da se dodjeljuju boračkoj populaciji i socijalnim slučajevima, što je u nekim flagrantnim slučajevima bilo daleko od istine. Također, 20-tak stambenih jedinica je bilo u procesu prodaje po cijeni ispod svake tržišne uposlenicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo – navode iz Zavoda.

Dalje navode da su neki od projekata na kojima je učestvovao Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo blokirali sredstva i poslovanje Zavoda jer su projekti bili pod istragama SIPA-e zbog sumnje da je Zavod za izgradnju učestvovao u pranju novca. Dodaju da se imovina Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uopće nije nalazila u knjigama stalnih sredstava.

-U međuvremenu nebrojeno sudskih sporova je vođeno i dobiveno na sudu po argumentima koje smo naknadno dostavljali u toku ove dvije godine, što je rezultiralo povratom imovine Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo u milionskim iznosima. Pored toga podnošen je znatan broj krivičnih prijava protiv odgovornih lica sa relevantnim dokazima nadležnim organima čiji epilog još uvijek čekamo. Opravdana je zabrinutost javnosti izvještajem revizije finansijskog poslovanja jer se u njemu spominju veliki iznosi, ali ističemo i smatramo da je svrsishodno pravilno obavijestiti javnost da se radi o sredstvima koja nisu nigdje nestala, koja se u ovom trenutku nalaze na računima Ministarstva finansija Kantona Sarajevo u iznosu od cca. 25.000.000,00 KM – ističu iz Zavoda.

Kada je riječ o nekretninama Zavoda za izgradnju, dalje ističu, prekinuta je praksa prodaje nekretnina i ustupanja na “čuvanje” osobama za koje je direktor Zavoda za izgradnju u dosadašnjoj praksi imao „diskretno pravo“ da izabere ko će ih „čuvati“ bez naknade te su već sve nekretnine date Vladi Kantona Sarajevo na raspolaganje, kako bi to trebalo i biti.

-Još jednom napominjemo da je Ured za reviziju došao po pozivu, revidirali su instituciju i sačinili izvještaj i preporuke. U njemu je vidljivo da Zavod za izgradnju ima mnogo akumuliranih problema kao rezultat prethodnog finansijskog poslovanja i službama i službenicima Zavoda je obaveza postupati u skladu sa zakonima, međunarodnim računovodstvenim standardima i referentne preporuke iz izvještaja revizije – naveli su iz Zavoda za izgradnju KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.