Crna hronika

Nihad Bojadžić osuđen na godinu zatvora

14/04/2016

Nakon okončanog glavnog pretresa vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je prvostepenu presudu kojom je optuženi Nihad Bojadžić oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je preuzet na osnovu Zakona o primjeni Krivičnog zakona Republike Bosne i Hercegovine i Krivičnog zakona SFRJ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Optuženi Nihad Bojadžić je oglašen krivim što je, u svojstvu zamjenika komandanta Specijalnog odreda za posebne namjene pri Štabu Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine „Zulfikar“, radnjama opisanim u tačkama 1., 2. i 3. izreke presude, za vrijeme rata i oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, mučio ratne zarobljenike zatočene u objektu „Muzej – Bitka na Neretvi“ u Jablanici i prema istima nečovječno postupao.

Istom presudom optuženi Nihad Bojadžić je oslobođen optužbe za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke c), e) i f) KZ BiH i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. tačke a) i b) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. KZ BiH.

U postupku odlučivanja o produženju mjera obezbjeđenja prisustva optuženog nakon izricanja prvostepene presude, Sud je donio rješenje kojim jemstvo određeno rješenjem Suda BiH od 26.04.2013. godine prema optuženom Nihadu Bojažiću ostaje i dalje na snazi.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.