Crna hronika

Radeljaš i ostali: Objekat nije bio u skladu sa regulacionim planom

13/10/2017

Svjedok Kantonalnog tužilaštva je na suđenju za zloupotrebe u Općini Novi Grad prilikom dodjele zemljišta, ispričao da je kao geometar u dva predmeta učestvovao u cijepanju zemljišnjih parcela Eseda Radeljaša.

Nermin Beganović, kao uposlenik tadašnje službe za imovinskopravne i geodetske poslove u Općini, ispričao je da Radeljaša poznanje kao stranku te da su njemu kao geometru prebačeni predmeti koji se tiču kuće optuženog, a potom i izgradnje poslovnog objekta.

Na čelu službe za imovinskopravne i geodetske poslove, prema svjedoku, bila je optužena Jasmina Horo, dok je općinski pravobranilac bio optuženi Nedžad Kapetanović.

Svjedok tvrdi da na njega niko nije vršio pritisak da Radeljaševim predmetima da prioritet, kao da s njim nije ostvarivao kontakte. Spomenuo je kako je na hodniku zgrade Općine viđao Radeljaša s Enesom Omeragićem, a ponekad s Kapetanovićem.

Tužiteljica Nevena Alićehajić je svjedoku predočila dio iskaza iz istrage u kojem je naveo da je pored Kapetanovića, optuženog na hodniku viđao i s Jasminom Horo, što je svjedok ocijenio tačnim kao i dio iz iskaza da je nastojao što prije riješiti Radeljaševe predmete.

“Kada sam saslušavan u SIPA-i rečeno mi je da neću izaći dok nešto ne kažem i ostao sam dva sata. Više sam saznao od osobe koja me je saslušavala, nego on od mene”, kazao je svjedok, pojasnivši da je Jasminu Horo viđao kako razgovara u hodniku i s drugim strankama.

Radeljaševom braniocu Muhidinu Kapi je svjedok rekao da se izlaskom na parcele nije susretao s Radeljašem, niti mu je ovaj nudio nagradu.

“Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja je izdalo urbanističku saglasnost za gradnju objekta na tom zemljištu. Kasnije mi je Jasmina Horo rekla: ‘Moram rušiti Radeljaša, nije u skladu s regulacionim planom’”, istaknuo je svjedok.

Bivšeg načelnika Općine Novi Grad Damira Hadžića te općinske službenike Horo, Kapetanovića i Jusufa Čauševića optužnica tereti da su zloupotrebom položaja nezakonito proveli postupak dodjele zemljišta Radeljašu. Potom su, prema navodima Tužilaštva, nezakonito proveli postupak za utvrđivanje visine naknade za oduzimanje zemljišta koje je Radeljašu ranije dodijeljeno.

Radeljašu je, stoji u optužnici, iz općinskog budžeta nezakonito omogućena isplata više od milion konvertibilnih maraka za zemljište, koje je 2006. platio Općini u iznosu od 51.340,00 maraka.

Drugi svjedok Optužbe, Sanel Kasapović, pomoćnik načelnika za urbanizam pojasnio je proceduru koja se inače provodi kada je u pitanju dodjela zemljišta, a potom kako se utvđuje postupak naknade za isto.

Prema svjedoku, postoje tri parametra za utvrđivanje naknade, odnosno definiranje zone u zavisnosti od položaja, cijena koja se utvrđuje na osnovu traženja mišljenja komisije i općinskog vijeća, te angažovanjem vještaka.

Odbrana je istakla da svjedok nije učestvovao ni u jednoj radnji koja je navedena u optužnici i da u sudnici tumači upravni postupak.

“S predmetom sam se upoznao 2013. ili 2014. godine kada je došao zahtjev nadležnih organa za dostavljanjem informacije. Osim toga, nemam saznanja”, rekao je svjedok.

Nastavak suđenja je zakazan za 27. oktobar.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.