Crna hronika

vještak finansijske struke

Suđenje Mrkvi i drugima: Prihod deponovan u “crnu blagajnu”

09/07/2020
FOTO: Ilustracija

Nastavak glavnog pretresa u ovom predmetu zakazan je za 23. juli

Direktnim ispitivanjem vještaka finansijske struke Borislava Dujkovića, danas je u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) nastavljeno suđenje Adnanu Mrkvi, Amelu Ćapinu, Adisu Biberoviću i Arifu Malićiju te pravnim osobama – “Mrkva” d.o.o. Sarajevo i “Mrkva Group” d.o.o Sarajevo, koji se terete za organizirani kriminal u vezi s poreznom utajom i pranjem novca.

Prezentirajući nalaz i mišljenje, sačinjen na temelju Naredbe Tužiteljstva KS od 14. oktobra 2016. godine, odnosno uvidom u spis i analizom obimne materijalno-finansijske dokumentacije, vještak je detaljno opisao hronologiju registriranja, organizacijsku i vlasničku strukuru poslovnih jedinica u sklopu “Mrkva Groupa”, te način na koji je došao do vlastitih zaključaka.

Naime, radi se o grupaciji/pravnoj osobi registriranoj 14. maja 2008. godine, koja je djelatnost obavljala putem šest poslovnih jedinica.

Odgovarajući na upite zastupnika optužbe, kantonalnog tužitelja Feđe Fejzagića, vještak Dujković se fokusirao na inkriminacije iz optužnice, prema kojima spomenuti pravni subjekt Poreznoj upravi FBiH nije prikazivao stvarni prihod, čime je smanjena porezna osnova, te izbjegnuto plaćanje poreza i doprinosa u punom iznosu.

Prema tužbenim navodima, putem fiskalnih uređaja u više poslovnih jedinica Mrkva grupacije evidentiran je određeni procenat ukupnog prihoda, dok je neprijavljeni/neevidentirani prihod deponovan u tzv. “crnu blagajnu” čime je stečena protupravna imovinska korist.

Ilustrirajući metodologiju koju je primjenio prilikom sačinjavanja nalaza, vještak Dujković je kazao kako je na raspolaganju imao veliki broj dokumenata iz spisa, odnosno uredno i detaljno vođenu evidenciju poslovnih promjena, što mu je, kako navodi, pomoglo da sve činjenice budu dodatno potkrijepljene.

U nastavku je putem grafoskopa predočio određen broj tabela na kojima je bila prikazana interno vođena evidencija, analizirajući podatke o ostvarenom i prijavljenom prometu na dnevnom i mjesečnom nivou, uključujući stavke – polog, odnosno dnevni pazar, rashoide, ‘keš’…,upoređujući iznose koji se odnose na stvarni promet (interna evidencija) s prometom evidentiranim putem fiskalnog uređaja.

Između ostalog, vještak je, ilustracije radi, predočio tabelu koja se odnosi na stvarni i iskazani promet poreznog obveznika Mrkva d.o.o. – Poslovna jedinica (PJ) ćevabdžinica kod Mrkve na Baščaršiji, koja, kako vještak navodi, pokazuje da je stvarni promet bio znatno veći od iskazanog.

Sadržaj predočene tabele pokazuje da je, prema internoj evidenciji, ukupan prihod koji je ta PJ ostvarila u posljednja tri mjeseca 2012. godine iznosio 333.151 KM, a da je putem fiskalnog uređaja evidentiran promet od 127.208 KM, ili 38 posto od stvarnog.

I podaci iz tabele za 2013. godinu pokazuju sličan odnos evidentiranog, odnosno neevidentiranog prometa/prihoda, te je u toj godini, prema tim podacima, putem fiskalnih uređaja evidentirano 44 posto, dok je za prvih šest mjeseci naredne 2014. godine taj procenat iznosio 46 posto.

Zbirno, prezentirani pokazatelji pokazuju da je tokom 21 mjeseca spomenuta PJ putem fiskalnog uređaja evidentirala 44 posto ukupnog (stvarnog) prometa.

Povodom vještakove tvrdnje – da je interna evidencija služila potrebama menadžmenta, odnosno vlasnika, reagirala je braniteljica prvo i drugooptuženog, advokatica Jasenka Rešidović, prigovarajući na tu konstataciju, uz opasku kako se vještak ne može o tome izjašnjavati te da ne iznosi pretpostvake.

Sudsko vijeće je prethodno odbilo prijedlog odbrane za izuzeće vještaka Dujkovića, a pretres je u ovom predmetu, usljed prekida dužeg od trideset dana (novonastala situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa), formalno počeo iznova.

Optužnica, Adnana Mrkvu tereti da je organizirao grupu koja je od početka 2012. do kraja 2015. godine, izbjegavanjem plaćanja poreza i doprinosa te pranjem novca, oštetila budžete i vanbudžetske fondove u Federaciji BiH za najmanje 3.357.938,35 KM.

Kako se u optužnici navodi, Adnan Mrkva i Amel Ćapin koristili su novac iz “crne blagajne” za finansiranje vlastitih i potreba svojih porodica te su utajom poreza izbjegli plaćanje poreza u spomenutom iznosu koji odgovara iznosu stečene protupravne imovinske koristi.

Nastavak glavnog pretresa u ovom predmetu zakazan je za 23. juli.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.