EU u fokusu

Institucije BiH dostavile odgovore iz Upitnika Evropske unije

07/05/2017

Sve institucije vlasti u BiH, svi nivoi vlasti, dali su svoje kontribucije za konačne odgovore BiH na pitanja iz Upitnika Evropske komisije. To je jedna od najsvijetlijih tačaka mehanizma koordinacije – da su institucije BiH odgovorile zadatku koji je bio pred njima. Zahvaljujući tome, očekuje se da će u narednih sedam do deset dana članovi 33 radne grupe započeti s radom s cljem davanja jedinstvenog odgovora BiH – izjavio je u razgovoru za Fenu direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović.

Naglašava da ne postoje odgovori institucija, niti nivoa vlasti, već postoji isključivo odgovori Bosne i Hercegovine, koje traži Evropska komisija.

– S druge strane moramo voditi računa da je mehanizam koordinacije mehanizam ustavnih nadležnosti BiH i brzina donošenja odluka u državi se odražava i na brzinu donošenja odluka u mehanizmu koordinacije – kaže Dilberović.

Potcrtao je da mehanizam koordinacije funkcioniše u kontekstu do sada održanih sastanaka Kolegija i Komisije za evropske integracije.

– Kolegij, kojeg čine premijeri svih nivoa vlasti, do sada su imali dva sastanka. Na prvom sastanku po prvi put su nakon Deytona predstavnici izvršne vlasti sjedili skupa na jednom mjestu. Dosadašnji sastanci u okviru mehanizma koordinacije su rezultirali sa veoma konkretnim rezultatima – rekao je Dilberović.

Podsjećajući da je prije 15 dana Vijeće ministara BiH donijelo konačne odluke u vezi uspostave radnih grupa kaže da su imenovani predstavnici tih grupa, u kojima će sjediti 1.000 ljudi – predstavnika svih nivoa vlasti.

Uz to, imaju još tri radne grupe, za politički kriterij, ekonomski kriterij i reformu javne uprave, što znači da će ogroman broj raditi na finaliziranju odgovora, koji su došli iz institucija.

Govoreći o nedoumicama koje se stvaraju u kontekstu rokova naglasio je da inače Evropska komisija ne daje rokove za dostavljanje odgovora, a u dostavljenom Upitniku stoji da se odgovori ne dostavljaju prije kraja maja odnosno početka juna.

– S tim u vezi mi smo interno dogovorili i napravili određene okvire, rokove da bi naše institucije znale s kojim vremenskim periodima mogu raspolagati. Rokovi jesu bitni, ali je kvalitet puno značajniji, jer o kvalitetu odgovora, a posebno o kvalitetu prevoda odgovora BiH ovisit će sljedeći vremenski tok odnosno brzina dobijanja kandidatskog statusa i otpočinjanja pregovaranja. Mora se kvalitetno prevesti 25.000 stranica na tkz. jezik evropske unije koji je standardni engleski jezik uz svoje specifičnosti. Nakon prevoda slijedi verifikacija prevoda koje obavljamo kroz institucije i time se završava proces  – pojasnio je Dilberović.

Naredne sedmice, najavio je u razgovoru za Fenu, održat će se niz sastanaka sa predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućih i kroz Direkciju, jer im ona stoji na raspolaganju za pripremu dnevnih redova. Pripremit će se radne grupe za rad na tkz. radnim materijalima, koji su kontribucije institucija BiH za finalne odgovore Bosne i Hercegovine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.