EU u fokusu

Tatar: Svi organi uprave u FBiH dostavili odgovore na Upitnik EK

07/05/2017

Federalni organi uprave i nadležna ministarstva ispoštovali su zaduženje Vlade Federacije BiH, te su dostavili odgovore na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, koji bi BiH trebala predati do 1. juna – potvrdio je u intervjuu za Fenu potpredsjednik Komisije za evropske integracije i uposlenik Ureda za evropske integracije Vlade FBiH Adnan Tatar.

Nakon uručenja Upitnika, 9. decembra prošle godine, Evropska komisija dala je vlastima BiH rok od šest mjeseci da daju odgovore kako bi mogao početi proces izrade avisa ili mišljenja o dodjeli statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu.

– Već je sada očigledno da nećemo predati odgovore do 1. juna jer mehanizam koordinacije, iako je usvojen, nije operacionaliziran. Do sada su uspostavljena dva tijela mehanizma koordinacije, Kolegij i Komisija za evropske integracije, a nemamo osnovna tijela, 33 radne grupe, po poglavljima pravne tekovine EU, koje bi bile suštinski nosilac cjelokupnog procesa – rekao je Tatar.

U Informacioni sistem još nisu uneseni odgovori iz Republike Srpske.

Samo za prevođenje odgovora, na čemu će raditi oko 100 prevodilaca, bit će potrebno najmanje 30-ak dana.

– Broj materijala je nevjerovatan. Ukupno će na engleski jezik trebati prevesti oko 24.000 stranica (kartica teksta) – naglasio je Tatar.

Pojašnjava da odgovori moraju biti koordinirani da bi bili tretirani kao odgovor Bosne i Hercegovine i da bi Evropska komisija mogla imati sveobuhvatan uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem države.

– S ciljem daljnje harmonizacije predmetnog zakonodavstva s EU i ispunjavanja preporuka Evropske komisije, na federalnom nivou ostvareni su značajni pomaci, među kojima je taj da je usvojen set zakona iz oblasti privrednih finansija poput bankarstva i osiguranja – ističe Tatar.

Zakonom o bankama uređuju se oblasti koje su se u poslovanju banaka pokazale manjkavim, kao što su: jačanje korporativnog upravljanja, bolje interno upravljanje rizicima, uvođenje dodatnih zaštitnih slojeva kapitala, supervizija i dr.

Zakon o osiguranju, na cjelovit i sveobuhvatan način uređuje tržište osiguranja u FBiH, uz transponovanje odredbi Direktiva EU u domaći pravni sistem, s izbalansiranim pristupom u pogledu klјučnih oblasti koje su uređene zakonom i bližeg uređivanja posebnih pitanja podzakonskim aktima. Odredbe ovog zakona usaglašene su sa zahtjevima Moneyvala i FATF-e (Radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca) u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

– Evropska komisija je predložila ponovno pokretanje procesa privatizacije u FBiH kako bi se smanjio udio države u ukupnom tržištu što Vlada FBiH u posljednje vrijeme aktivno provodi kroz privatizaciju pojedinih preduzeća u državnom vlasništvu – naveo je Tatar.

Izrađeni su registri parafiskalnih nameta i u toku je proces unapređenja e-registra administrativnih procedura.

Pripremljen je tekst zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju sukoba interesa koji je u formi nacrta usvojen u oba doma Federalnog parlamenta, te su provedene procedure javne rasprave.

Ukazujući na ostale pomake u Federaciji u pogledu pristupanja države EU, Tatar ističe da su usvojene izmjene i dopune Zakona o radu, novi Zakon o privrednim društvima, a počela je provedba stečajnog zakonodavstva, naročito s ciljem pojednostavljenja i ubrzavanja postupaka.

S radom je počeo Ombudsmen za finansijske usluge, a usvojeni su i provedbeni propisi o radu te institucije.

Govoreći o finansijskim uslugama naglašava da je u Federaciji BiH u februaru usvojen zakon o faktoringu, s ciljem pružanja malim i srednjim preduzećima (MSP) dodatnih opcija za finansiranje osim bankarskih kredita.

Prema Akcionom planu za uklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca u junu prošle godine odobrene su izmjene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Istog mjeseca stupile su na snagu izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH, kojima je izmijenjena definicija krivičnog djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Također, ovim zakonskim rješenjem uvedena je i definicija zločina iz mržnje.

– U oblasti krvi, tkiva i ćelija u Federaciji je u martu usvojen podzakonski akt kojim su regulisani standardi, oprema i osoblje u prostorima. Podzakonski akt sadrži postupke za provjeru laboratorija za obavljanje transplantacije organa u zdravstvenim ustanovama – rekao je potpredsjednik Komisije za evropske integracije Adnan Tatar u intervjuu za Fenu.

Nalazi do kojih Evropska komisija dođe prilikom analize odgovora na pitanja iz Upitnika bit će sadržani u mišljenju o zahtjevu za članstvo čiji je ključni sadržaj preporuka Evropske komisije Vijeću EU o dodjeljivanju statusa kandidata državi koja je podnijela zahtjev za članstvo te otvaranju pregovora, na čemu će i Vijeće EU temeljiti svoju odluku.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.