Globus

britanska ambasada objavila

Usvojena Deklaracija vjerskih lidera o humanosti

17/11/2020

Sprečavanje seksualnog nasilja u konfliktu je globalni izazov, a okončati ga možemo samo kroz zajedničko i trajno djelovanje

Danas je na Ministarskoj konferenciji o slobodi vjere i uvjerenja u Poljskoj, na inicijativu lorda (Tariq) Ahmada od Vimbldona, izaslanika britanskog premijera za pitanje prevencije seksualnog nasilja i britanskog ministra za ljudska prava, usvojena Deklaracija o humanosti. Ova Deklaracija je važan korak prema osuđivanju stigmatizacije sa kojom se suočavaju osobe koje su preživjele seksulano nasilje u konfliktu, te prema daljem zajedničkom angažmanu različitih vjerskih zajednica i vjerskih lidera širom svijeta na osudi svakog oblika seksualnog nasilja u konfliktu i pružanju jasne podrške preživjelima.

Današnje usvajanje Deklaracije o humanosti je važan događaj i za Bosnu i Hercegovinu, koja se suočava sa teškim nasljeđem seksualnog nasilja tokom sukoba. Podsjećamo, Međureligijsko vijeće BiH, uz podršku UNFPA i Britanske ambasade u BiH, je 2017. godine usvojilo Deklaraciju kojom se osuđuje stigmatizacija preživjelih seksualnog nasilja u sukobu u BiH i osigurava učešće svih vjerskih zajednica u aktivnom pružanju neophodne, prvenstveno psihosocijalne, podrške preživjelima.

Od tada, Deklaracija Međureligijskog vijeća BiH je imala pozitivan efekat na izgradnju kapaciteta više od 100 članova vjerskih zajednica u pružanju psihosocijalne podrške osobama koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, a 2019. godine ova Deklaracija je rezultirala usvajanjem Akcionog plana za održiv mir kroz izgradnju povjerenja i pomirenja.

Ove dvije Deklaracije, za BiH moraju biti smjernice koje upućuju na koji način vjerske zajednice i vjerski lideri mogu pružiti podršku preživjelima seksualnog nasilja u ratu, te doprinijeti pozitivnim društvenim promjenama, u kojima se ovaj vid nasilja neće tabuizirati, minimizirati ili opravdavati.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.