Parlament, sudije, tužioci

GRECO opet kritikovao vlast BiH: Skoro ništa nije ispoštovano!

Foto: Hazim Aljović/FENA

Parlamentarci, sudije i tužioci u BiH i dalje su „zaštićeni kao mečke“. Fokus.ba objavljuje dijelove izvještaja GRECO-a

Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) objavila je drugi privremeni izvještaju o usklađenosti mjera koje su vlasti Bosne i Hercegovine trebale poduzeti vezanih za sprječavanje korupcije među parlamentarnim zastupnicima, sudijama i tužiocima. Naglasak je na „trebale“, međutim to u velikom broju slučajeva nisu učinile.

Naime, GRECO je zaključio da je Bosna i Hercegovina ostvarila samo djelimičan napredak. Od 15 preporuka iz Izvještaja Četvrtog kruga evaluacije, samo je jedna realizirana na zadovoljavajući način!

U prvom redu se konstatuje da nije usvojen nacrt Zakona o sprječavanju sukoba interesa institucijama BiH. Također, nije bilo novih informacija o uvođenju pravila za parlamentarce, koja bi regulirala njihovu interakciju sa trećim stranama, nije bilo provođenje Kodeksa ponašanja za parlamentarce te provjeru imovinskih kartona parlamentarnih zastupnika. Vlasti BiH se u odgovorima uglavnom se pozivaju
poduzimanje mjera po svim ovim važnim pitanjima.

Sudije i tužioci

U pogledu sudija i tužilaca, GRECO bilježi kako je bilo nekih novih pozitivnih razvoja situacije, poput redovnih obuka o etici i integritetu, te usvajanja novih kriterija za ocjenu rada sudija i tužioca. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji je već dugo na čekanju, odbijen je u Domu naroda u maju 2022. godine. GRECO je gledišta kako se nacrt novog Zakona treba prioritetno usvojiti.

GRECO je evidentirao činjenicu da je Kodeks ponašanja, tek usvojen u NSRS. Usvojen je 13. septembra 2017. godine, nakon čega je pokrenut samo jedan postupak zbog njegovog kršenja?! Generalno, tvrdi se iz GRECO-a, nije demonstriran bilo kakav vid napretka vezano za realizaciju ove preporuke.

GRECO izvještaj

U privremenom izvještaju o usklađenosti GRECO s žaljenjem konstatira da nije bilo opipljivog napretka u uvođenju obaveze za parlamentarne zastupnike da tokom zakonskog mandata izvještavaju o značajnim promjenama u imovini i sredstvima, kao ni obaveznoj publikaciji odnosno lakom pristupu finansijskim izvještajima.

– Iako se stiče dojam rada na zakonima od relevantnosti za ovu preporuku, što je slučaj sa novim nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u kojeg je pripremilo Ministarstvo pravde 2022. godine, još nije bilo konkretnog rezultata koji bi se ticao specifičnih aspekata ove preporuke poput osnivanja zasebnih sudskih i tužilačkih podvijeća, izbjegavanja pretjerane koncentracije moći kod različitih funkcija, koje obavljaju članovi VSTV-a te omogućavanja žalbe pred sudom na odluke VSTV-a o imenovanju, napredovanju i disciplinskoj odgovornosti. GRECO apelira na vlasti da ove aspekte uzmu u obzir pri izradi nacrta zakona o VSTV-u – navodi se u izvještaju.

Šta je u radio VSTV?

GRECO je pozdravio postignuti napredak u poboljšanju sistema za ocjenjivanje rada sudaca i tužilaca kroz usvajanje novih kriterija za ocjenjivanje, koji će se primjenjivati od 2023., ali smatra da je – za potpunu provedbu ove preporuke – potrebno više informacija o implementaciji ovih novih kriterija u praksi, kao i njihovim rezultatima.

Budući da su u VSTV-u tek postigli da sudije i tužioci dobrovoljno objavljuju svoje imovinske kartone, GRECO konstatuje da „iako objavljivanje predstavlja korak u pravom smjeru, obavezno objavljivanje još uvijek nije realizirano“.

Sa žaljenjem se konstatira da nije bilo novoizvještenih razvoja situacije vezano za poduzete mjere u cilju veće nezavisnosti i boljih kapaciteta Ureda disciplinskog.

-Čini se kako nedolično ponašanje sudija i tužilaca podliježe širokom rasponu sankcija. Međutim, u nedostatku konkretnih primjera šta je to nedolično ponašanje, GRECO nije u poziciji procijeniti je li nedolično ponašanje podložno učinkovito razmjernim i odvraćajućim sankcijama. Stoga, GRECO smatra da veliki dio ove preporuke još uvijek nije riješen – ističe se u izvještaju.