Biznis

Magazinović: Olakšati privredi pomjeranjem uplate PDV-a

06/07/2017

Saša Magazinović, poslanik SDP BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kako je i najavljeno na nedavnoj konferenciji za novinare sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT, uputio je danas inicijativu za pomjeranje roka plaćanja PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu po isteku poreskog perioda, te za umanjenje zatezne kamate.

Naime, privrednici su trenutno dužni do 10. dana u mjesecu, plaćati PDV državi za svaki račun koji izdaju, bez obzira da li su ga uspjeli naplatiti. Za svaki dan kašnjenja obračunava se kamata od 0,04%. Ovo predstavlja veliki teret preduzećima koja imaju problem sa neplaćenim fakturama, kako privatnim tako i pojedinim državnim, posebno onima u oblasti komunalne privrede. Nagomilani dugovi prema državi rezultiraju zatvaranjem tih preduzeća i gubitkom radnih mjesta.

Poslanik SDP BiH Saša Magazinović je u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, ranije uputio inicijativu da se PDV državi plaća tek nakon što privrednici naplate račun, ali Uprava za indirektno oporezivanje je prijedlog odbila uz obrazloženje čija se suština može shvatiti na način da im je to „prekomplikovano“ iako predloženi sistem bez problema funkcioniše u velikom broju zemalja EU i okruženju.

Za razliku od „komplikovanog“ zahvata koji će omogućiti privrednicima da plaćaju porez kada naplate fakture, pomjeranje roka uplate PDV-a je jednostavno i ovisi samo od dobre volje aktuelne vlasti. Zahtjev za smanjenje zatezne kamate smanje sa 0,04% na 0,02% dnevno je veoma logičan iz razloga što je postojeća kamata veća nego u komercijalnim bankama i predstavlja još jedan način za brutalno kažnjavanje privrednika.

„U društvu postoje oni koji pune državne budžete i oni koji ih troše. Oni koji troše budžete moraju pokazati više razumijevanja za ljude koji stvaraju novu vrijednost i pune budžete. Mi u SDP BiH nećemo odustati od davanja argumenata i zahtijeva za uvođenja sistema naplate PDV-a po naplaćenoj fakturi. Do tada tražimo da se realizuje makar ova olakšica. Samo ovakvim tretiranjem privrede i poštenih privrednika možemo očekivati više radnih mjesta, pristojne plate i bolje uslove za radnike“, navodi Magazinović.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.