Biznis

Program podrške poduzetništvu obuhvatit će 500 poslovnih ideja

15/12/2017

Program podrške poduzetništvu implementirat će se na području 33 općine u BiH, a očekuje se da će program u 2018. obuhvatiti više od 500 poslovnih ideja koje trebaju rezultirati pokretanjem malih preduzeća – istaknuto je tokom četvrtog Foruma službi za zapošljavanje koji je danas održan u Sarajevu.

Forum je organizirala Agencija za rad i zapošljavanje BiH uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske, a u fokusu su bile dvije teme – formalizacija saradnje sa 33 lokalne zajednica i potpisivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji za implementaciju Reformskog paketa u javnim službama za zapošljavanje.

Rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Ranko Markuš kazao je na konferenciji za novinare da se dugi niz godina radi na reformi javnih službi za zapošljavanje, prije svega, kroz reformu infrastrkuture gdje se grade savremeniji biroi zapošljevanja da bi usluge koje se pružaju nezaposlenim osobama bile efikasnije. Sa druge strane, službe za zapošljavanje ne mogu raditi svoj posao ukoliko nema otvorenih radnih mjesta i tu ja važno da se pravi sinergija između općina i službi za zapošljavanje.

-Danas smo potpisali sporazume sa 33 općine i Kantonom Sarajevo i na temelju toga radit ćemo na odabiru mladih ljudi koji imaju sklonosti ka preduzetništvu, zatim na njihovoj obuci i izradi biznis planova i u finalnoj fazi na finansiranju tih biznis planova – istakao je Markuš.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić naglasio je značaj ovog projketa čiji je fokus upravo pomoć u rješavanju pitanja zapošljavanja mladih ljudi.

– Mi smo jedini kanton koji se uključio u ovaj projekt, a specifičnost je da ga namjeravamo provoditi sa Univerzitetom u Sarajevu, sa studentima završenih godina. U perspektivi to može biti dobar model za druge kantone i univerzitete da bi se kod mladih ljudi omogućio razvoj poduzetničkih vještina i pokretanje vlastitih biznisa – dodao je Halebić.

Projekat YEP, po riječima načelnika Općine Novo Sarajevo Nedžada Koldže, svojevrsna je nadogradnja nekih aktivnosti koje se provode u razvijenim općinama.

– Ovaj projekt je značajan jer se prvenstveno odnosi na mlade ljude, te je ovo jedan kompletan sistem za razliku od drugih projekata koji su se odnosili samo na novčana sredstva, nakon čega su mladi bili prepušteni sami sebi. Ovim projektom mladi ljudi pored finansijske pomoći, dobijaju adekvatnu obuku i savjetovanje prilikom pokretanja biznisa – naveo je Koldžo.

Općina Jezero je izrazito nerazvijena općina u Republici Srpskoj, a kako je istaknula Snežana Ružičić, načelnica Općine, za njih ovo predstavlja posebnu mogućnost.

– Projekat pruža mogućnost mladim ljudima iz malih općina da razviju svoje ideje u uspješne biznise. Mi smo u prethodnom periodu udružili mlade, formirali smo omladinski savjet Jezera. Sigurna sam da ćemo radom savjeta dobiti konstruktivne ideje. Voljela bih da krajnji rezultat projekta bude otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima, kako bi se spriječio odlazak mladih iz BiH – naglasila je Ružičić.

Projekt zapošljavanja mladih (YEP) je u proteklom periodu razvojem službi za zapošljavanje uticao na unapređenje usluga za nezaposlene, uvođenjem novih alata kao što su individualni plan zapošljavanja, kao i širenjem aktivne mjere grupnog savjetovanja – ‘Klub za traženje posla’ putem kojeg je podršku dobilo 7.979 mladih osoba, od kojih se zaposlilo njih 3.508.

Također, projekt je pružio podršku u razvoju infrastrukture biroa rada, kako bi se nove metode primjenjivale u adekvatnim prostorijama, a dosad je renovirano ili adaptirano 20 biroa, uglavnom kroz zajednička ulaganja javnih službi i Projekta YEP.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.