Biznis

Predsjednik uprave ProCredit Bank

Salkanović: Cilj ProCredit Bank u 2020. godini je ostati banka partner br. 1 domaće privrede

20/12/2019

Mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini postaju sve jači i bitniji stub ekonomije i mi smo kao Banka partner ponosni da smo dio tog razvoja

Godina na izmaku bila je uspješna za ProCredit Bank koja je nastavila bilježiti rast u ključnom segmentu poslovanja tj. u kreditiranju malih i srednjih preduzeća. Tim povodom razgovarali smo sa predsjednikom uprave ProCredit Bank Amirom Salkanovićem.

Kada se osvrnete na 2019. godinu, možete li nam reći kakva je ona bila za ProCredit Bank?

– Ponosni smo jer smo ispunili očekivanja i nastavili trend stabilnog rasta koji smo započeli prethodnih godina, a govorimo o rastu od 10%. Bitno je istaći da je ovaj izuzetan rezultat uspjeh ako uzmemo u obzir ekonomske prilike u 2019. godini i usporavanje ekonomije koje je uslijedilo. Ono što nas svakako raduje, kao banku koja radi sa svakom šestom SME kompanijom u zemlji, jeste ozbiljnost i stabilnost koje su ove kompanije pokazale u periodu oscijalcije i izazova poslovanja što dosta govori i o potencijalnu koje ovo tržište ima te o zrelosti sektora sa kojim poslujemo. Naime, možemo potvrditi da su izvozno orijentisane firme sa kojima Banka sarađuje dobro podnijele smanjenje narudžbi iz nekih zemalja Evropske Unije, te su neke uspjele i da kompenziraju pad narudžbi otvaranjem novih tržišta. Naravno, uslužni sektori poput hotelijerstva i ugostiteljstva ali i druge usluge su nastavili sa rastom i doprinosom ekonomskoj aktivnosti u BiH, a samim tim i kontinuiranom potrebom za kreditnim i drugim bankarskim uslugama.

Pored proširenja aktivnosti i saradnje sa malim i srednjim preduzećima u zemlji, ProCredit Banka je nastavila da ulaže u inovacije i tehnologiju koja dodatno olakšava i ubrzava transakcije koje klijent obavlja kao i cjelokupnu komunikaciju klijenta i Banke. Nove tehnologije integrisane u novu generaciju elektronskog i mobilnog bankarstva će u narednoj godini omogućiti i početak korištenja digitalnog potpisa obzirom da su se nedavno stekli i zakonski uslovi za ovaj bitan korak podizanja poslovne komunikacije i poslovnih procesa na jedan viši nivo. Raduje nas što su se sada i formalno stekli uslovi za finalizaciju procesa za koje je ProCredit Bank već stvorila infrastrukturu vođena uvjerenjem da je digitalizacija i modernizacija bankarskog sektora neminovna i neophodna budućnost.

Koliko ste zadovoljni rezultatima u core segmentu Vašeg poslovanja tj. SME segmentu?

Mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini postaju sve jači i bitniji stub ekonomije i mi smo kao Banka partner ponosni da smo dio tog razvoja. U Evropskoj Uniji mala i srednja i preduzeća čine 99% svih poslovnih subjekata i zapošljavaju 2/3 svih uposlenih u ekonomiji Unije. Procenti u našoj zemlji su vrlo blizu evropskog prosjeka sa potencijalom daljeg rasta.

ProCredit Bank je u 2019. godini plasirala ili obnovila plasmane u iznosu od oko 250 miliona KM preduzećima u Bosni i Hercegovini. Značajan udio kredita namijenjen je investicijama koje doprinose uštedama energije pa i investicijama u obnovljive izvore energije. Ovaj segment u kojem je ProCredit Bank stekla ekspertizu u prethodnim godinama jako je bitan i za preduzeća ali i za zajednicu. Preduzeća sa povećanjem energetske efikasnosti postaju konkurentnija za tržšnu utakmicu sa preduzećima drugih zemalja, a benefiti za zajednicu se ogledaju u postepenom smanjenju emisije štetnih gasova u gradovima i regijama u kojim živimo.

Banka je u 2019. god. proširila aranžman kreditnih garancija sa kapacitetom od 59 miliona KM u saradnji sa Evropskim Investicijskim Fondom, a također je potpisan i ugovor o garantnoj liniji sa USAID i Švedskom razvojnom agencijom u vrijednosti od dodatnih 19 miliona KM kredita za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini. Ove garantne linije će omogućiti nastavak plasiranja i adekvatnih kreditnih linija prema našim klijentima koji nisu akumulirali dovoljno kapitala ili ne posjeduju adekvatan kolateral za finansiranje koje im je potrebno, a razmišljaju o inovacijama koje potencijalno mogu doprinijeti dodatanom razvoju biznisa, zapošljavanju i razvoju novih tehnologija.

U konačnici naša misija u Bosni i Hercegovini jeste da budemo partner br. 1 za mala i srednja preduzeća, da prepoznamo njihove kratkoročne i dugoročne ciljeve i da pružimo finansijsku i savjetodavnu podršku u njihovom razvoju. S tim u vezi jako smo zadovoljni proteklom godinom, a naročito smo sretni jer privreda zemlje iz godine u godinu postaje jača i konkurentnija te otpornija na interne i eksterne izazove.

Ono što smo imali prilike saznati u nekom prethodnom periodu jeste da ste izašli sa adekvatnom ponudom za fizička lica koja podrazumijeva set usluga koje su pri tome digitalizovane. Kakva je reakcija fizičkih lica? Da li ste zadovoljni učinjenim?

Kako smo ranije i poentirali, digitalizacija bankarskih usluga u Bosni i Hercegovini je neminovna i na zapadnim tržištima ona je realnost i sastavni dio korištenja bankarskih usluga kako za fizička tako i za pravna lica. Smatramo da je ProCredit Bank uspješno provela digitalizaciju usluga i za fizička i za pravna lica te da je jedan proces u koji smo uložili jako puno truda zaokružen, ali svakako ne i završen. To znači da nastavljamo ulaganja u digitalno bankarstvo s ciljem da ono bude što sigurnije, jednostavnije i pogodnije za samog klijenta. Pri tome smo kreirali jedinstvenu all-inclusive ponudu za fizička lica koja je prije svega vrlo jednostavna za korištenje, a također principijelno mijenja odnos klijenta sa Bankom. Odnos se mijenja na način da Banka omogućava klijentu vrlo jednostavne sve transakcione, kartične, kreditne i štedne usluge bez potrebe da klijent posjećuje poslovnice Banke. U našem slučaju se pokazalo da klijenti sa lakoćom prihvataju rješenja koja im donose pogodnosti, jednostavnost korištenja i koja stavljaju klijente i njihovo vrijeme na prvo mjesto.

Da li građani štede? Zašto je štednja lakša u digitalnoj banci?

Građani svake godine povećavaju štedne depozite na nivou bankarskog sektora, tako da možemo potvrditi da građani zaista štede novac u bankama. Štednja je generalno jedan od fokusa ProCredit Bank jer povećava obim bankarskog poslovanja i kapacitet za kreditiranje produktivnih dijelova ekonomije tj. malih i srednjih preduzeća.
Vjerujemo da je digitalizacija štednje zapravo odgovor na potencijalne izazove koje klijenti mogu imati kada je riječ o štednji u bankama. Digitalizacija štednje omogućava klijentima da sami definiraju tempo kojim štede te da kontrolišu i ostvare svakodnevni uvid u svoj štedni fond kroz digitalne kanale. Dakle, štednja je olakšana u ProCredit digitalnoj usluzi iz razloga što klijenti po otvaranju računa imaju otvoren štedni račun na koji putem e-banking ili m-banking aplikacije uplaćuju iznose koje štede i po potrebi transferiraju novac nazad na tekući račun za potrebe trošenja ili investicija.

Naravno, mi kao njemačka banka držimo do toga je sigurnost za građane na prvom mjestu i s tim u vezi smo posvećeni jednom jednostavnom i sigurnom bankarskom modelu bez špekulativnih i rizičnih investicija.

Da li ste već determinirali izazove za narednu godinu? Šta su očekivanja u 2020. godini?

– Izozovi ProCredit Bank su usko vezani za izazove privrede u Bosni i Hercegovini i kao takvi neće biti različiti od izazova u ovoj godini. Iskreno priželjkujemo ubrzano formiranje vlasti i stabilizaciju prilika na političkom nivo kao i nastavak ekonomskih reformi koje će omogućiti stvaranje prostora za povećanja konkurentnosti firmi koje posluju u našoj zemlji kao i stvaranja slike sigurnijeg poslovnog okruženja što samo po sebi donosi brojne benefite kako za privredu tako i građane.

Mobilnost radne snage prema zemljama Evropske Unije je postala izazov za poslodavce u 2019. godini i taj proces će se sigurno nastaviti kao jedan od procesa kroz koji su već prošle zemlje članice Evropske Unije iz Centralne i Istočne Evrope. Odgovor na izazove slobodnog tržišta radne snage leži u povećanju konkurentnosti lokalnih firmi i poslodavaca i to bi trebao biti strateški pravac razmišljanja svih aktera koji mogu imati utjecaj na navedeno.
Privrednici su naravno svjesni svih izazova i oni sa svoje strane nastavljaju da ulažu u modernizaciju proizvodnje, diversifikaciju usluga, jačanje svojih kapaciteta u svakom smislu i ProCredit Bank će kao pouzdan partner nastaviti da analizira potebe preduzeća i da pruža sveobuhvatnu bankarsku uslugu uz povećanje obima i u 2020. godini.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.