Biznis

Intervjuu

Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke: Od lokalne banke do lidera u bankarskom sektoru

17/09/2020
Mustafić: Nastavljamo ulagati u razvoj ljudskih resursa

Planove za budućnost, kako onu bližu, tako i onu dalju, najbolje rezimira naša trenutna kampanja – „Mi nećemo stati“, kaže Mustafić

– ASA Banka je vodeća domaća banka u Federaciji BiH, i izuzetno je stabilna, bez obzira na krizu i sve ono što je prati. Finansijski pokazatelji to najbolje oslikavaju – u prvih šest mjeseci 2020. godine zabilježili smo rast aktive od 13,04%, iako je ta stopa u Federaciji BiH negativna, a sličan trend je zabilježen i u ostalim segmentima, kaže Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke u intervjuu za Fokus.ba.

1. Nedavno ste objavili da Vakufska banka postaje dio ASA banke. Možete li čitaocima pojasniti o čemu je riječ?

Već od samog osnivanja, ASA Banka odlučno iskazuje svoju namjeru da bude najveća domaća banka u BiH i na tom putu strateški djeluje. Ubrzan, neorganski rast je zapravo refleksija te strategije, a trenutni proces pripajanja Vakufske banke je jedan u nizu poslovnih poteza na jačanju ASA Banke. Banka je zapravo i nastala upravo s tim ciljem da postane najveća domaća banka, ali moram istaknuti da naša vizija domaće banke ima mnogo dimenzija i sa sobom donosi prvenstveno veliku odgovornost prema lokalnoj zajednici, jer je upravo ona na prvom mjestu. Kao domaća banka i kao dio bh. privrede, stavljamo sebi na dužnost da razumijemo potrebe svojih klijenata, te da na brz i efikasan način odgovaramo na sve njihove potrebe.

Paralelno, snažna domaća banka temelj je napretka ekonomije zemlje, jer doprinosi kreiranju novih radnih mjesta, igra važnu ulogu u finansiranju malih preduzeća, podržava domaću privredu, posebice u kriznim periodima kada su potrebni dodatni izvori finansiranja. Pritom, snažna domaća banka pomaže u zadržavanju kapitala unutar zemlje, poslujući transparentnije i posvećenije klijentima, ali i cjelokupnoj zajednici. Upravo su ovo neki od razloga zašto se ASA Banka danas razlikuje od ostalih na tržištu po brzini djelovanja i partnerskom odnosu s klijentima. To je zasigurno jedna od stvari na koje sam ja, lično, iznimno ponosan, posebice kada klijenti s nama podijele neka svoja ranija, najčešće neugodna, iskustva.

2. Kako se poslovanje promijenilo u 2020. godini, u odnosu na raniji period?

Svaka kriza sa sobom donosi mnogobrojne izazove, pa tako i ova s kojom se svijet trenutno bori. Po prvi put u modernoj historiji, svjedočili smo praktično simultanom zaustavljanju cijelog svijeta. I baš u tom trenutku kada je sve stalo, svi smo mi shvatili na koga se to zapravo možemo osloniti – na domaće privrednike. Upravo je tu sadržana srž naše tvrdnje da „Mi nećemo stati“, te naše opredjeljenosti, utemeljene na želji da budemo stabilan i dugoročan partner bh. stanovnicima i privredi. BiH je za nas mnogo više od tržišta – to je zemlja u kojoj smo rođeni i u kojoj živimo. Stoga je prirodno da želimo biti podrška napretku svih segmenata njenog društva. Vjerujem da svojim primjerom i konkretnim aktivnostima možemo dati značajan doprinos u izgradnji prosperitetnog bh. društva.

Kada je riječ o konkretnim promjenama u poslovanju, pored toga što nas pandemija tjera praktično na redizajn cjelokupnog sistema, kako bismo na prvo mjesto stavili ljude, a ne profit, te pronašli način da zaštitimo najugroženije, ona se evidentno reflektirala u svim sektorima, pa tako i bankarskom. Svi smo sada mnogo oprezniji prilikom uspostavljanja kontakta, što se odrazilo i kroz povećanje stope korištenja digitalnih kanala, odnosno usluga. No, primjetno je i da ove kanale mora pratiti kvalitetna savjetodavna usluga, koja će osigurati pronalazak najboljih finansijskih rješenja.

3. Kako se ASA banka prilagodila novim zahtjevima, ali i općenito poslovanju u vrijeme krize na svjetskom nivou?

Već od samog početka pandemije, na prvom mjestu su nam zdravlje uposlenika i klijenata, čemu smo prilagodili i svoje poslovanje. Sva komunikacija je bila otvorena i transparentna – to lično smatram temeljnim vrijednostima uspješnog poslovanja, koja posebno dolaze do izražaja za vrijeme kriznih perioda. Paralelno, primijenili smo personalizirani pristup klijentima, tako da smo već na samom početku krize kontaktirali svakog od njih, pojedinačno, te razgovarali o načinima na koje bismo im mogli olakšati prilagodbu novonastaloj situaciji.

U svakom trenutku smo bili na raspolaganju svim partnerima, paralelno intenzivnije koristeći digitalne kanale, te prilagođavajući postojeće i uvodeći nove prakse, a sve kako bismo doprinijeli smanjenju negativnih posljedica nastalih kao rezultat pandemije. Sretan sam što su klijenti to prepoznali i što to cijene, što dokazuju i njihove reakcije, ali i kontinuirano rasteći portfolij klijenata.

4. Tokom pandemija uzrokovane Covidom 19, Vlada je predložila moratorije na kredite, da li ste vi imali zahtjeva za moratorij i kako se to eventualno odrazilo na vaše poslovanje?

Na samom početku krize smo kontaktirali svakog od naših klijenata, te im ponudili moratorij, ali i razgovarali o nekim drugim opcijama koje bi za njih bile odgovarajuće, poput dodatnih opcija finansiranja po povoljnijim uslovima. Vodili smo se činjenicom da vrijeme igra ključnu ulogu u procesu prevencije potencijalnih rizika u kriznim periodima. Zato smo se trudili biti proaktivni, razmišljati unaprijed, pritom stavljajući se u poziciju klijenata i partnera, komunicirajući s njima i razvijajući rješenja čak i prije nego oni to traže.

Kada je riječ o našem poslovanju, ASA Banka je danas vodeća domaća banka u Federaciji BiH, i izuzetno je stabilna, bez obzira na krizu i sve ono što je prati. Finansijski pokazatelji to najbolje oslikavaju – u prvih šest mjeseci 2020. godine zabilježili smo rast aktive od 13,04%, iako je ta stopa u Federaciji BiH negativna, a sličan trend je zabilježen i u ostalim segmentima, poput stope ukupnog depozita, te broja klijenata. Siguran sam da će pripajanje Vakufske banke dodatno nas osnažiti i dovesti korak bliže ka našem cilju izgradnje najveće domaće banke, koja će biti oslonac bh. privredi i stanovništvu.

5. Šta ASA banka radi i namjerava raditi na polju digitalizacije?

Digitalizacija finansijskog sistema, a posebno bankarskog sektora, je doživjela značajan napredak posljednjih godina, a posebice u 2020. godini, s obzirom na promjene u ponašanju prouzrokovane mjerama koje su (bile) na snazi. Imajući u vidu da je digitalni svijet uspostavljen s ciljem poboljšanja efikasnosti obavljanja svakodnevnih zadataka, te unapređenja usluge, ASA Banka posebnu pažnju pridaje upravo digitalizaciji, kako samog procesa poslovanja, tako i portfoliju proizvoda, odnosno usluga. S jedne strane, želimo osigurati kvalitetan, djelotvoran, ali i fleksibilan sistem sa pojednostavljenim procesima, koji će unaprijediti iskustvo svakog klijenta. S druge strane, cilj nam je ponuditi inovativna i sigurna rješenja, koja će biti adekvatan odgovor na potrebe naših klijenata. Ključnu ulogu u tome ima upravo digitalna transformacija Banke koja nam je bila u fokusu i ranije. I u narednom periodu će nastaviti igrati važnu ulogu u procesu prilagodbe poslovanja novim potrebama i željama klijenata, nastalih kao rezultat njihove adaptacije tzv. „novom normalnom“.

6. Šta su planovi ASA banke u budućnosti?

Planove za budućnost, kako onu bližu, tako i onu dalju, najbolje rezimira naša trenutna kampanja – „Mi nećemo stati“. Nastavljamo raditi na ostvarenju postavljenog cilja, da postanemo najveća domaća banka, koja će zaista biti podrška lokalnoj zajednici i privredi. Ja sam ponosan na sve ono što smo do sada postigli, kao i na napore cijelog tima koji doprinosi održavanju visoke kvalitete poslovanja i svakodnevno doprinosi ostvarenju ovog našeg cilja. Zato kontinuirano ulažemo u njihov rast i razvoj, jer smo svjesni da samo unapređenjem svake pojedinačne karike možemo napredovati kao tim. U tom kontekstu, radimo prvenstveno na individualnom unapređenju svakog uposlenika, u kontekstu poboljšanja postojećih i stjecanja novih vještina i znanja, te povećanju stope njihovog zadovoljstva kreiranjem zdrave i ugodne radne atmosfere, odnosno okruženja. Na kraju dana, samo snažan tim može činiti snažnu Banku, stoga smo odlučni da nastavimo ulagati u razvoj ljudskih resursa.

Komentari

Autor: M. K. / Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.