Biznis

Ulaganje u investicijske fondove

25/05/2016

Investicijski fondovi spadaju među najaktuelnije protoke kapitala današnjice u svijetu. Oni prikupljaju sredstva brojnih ulagača i dalje ih ulažu u različite finansijske instrumente. Kupovinom udjela u fondu ulagač indirektno postaje vlasnik dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. U skladu s tim, investicijski fond se može uporediti s velikom posudom koja sadrži različite vrijednosne papire kao što su dionice, obveznice, te novčani depoziti.

Zbog čega ulagati u investicijske fondove? Zato što je zarada, odnosno prinos na sredstva uložena u fond potencijalno veća nego zarada/prinos na štednju po viđenju, odnosno na standardne oblike štednje – oročenja. Pored navedenog, prednost ulaganja u fond je i fleksibilnost. Naime, klijent može u svakom trenutku uložiti svoja sredstva u fond ili ih povući, pri čemu za svaki dan u kojem su sredstva bila uložena u fond potencijalno ostvaruje prinos.

Ovaj prinos se glavnici pripisuje na dnevnom nivou, a klijent svaki dan može povući jedan njegov dio ili cijeli prinos. Informacije o prinosu dostupne su svaki dan putem web stranice društva koje upravlja fondom, što predstavlja visok nivo transparentnosti za klijenta.

Investiranje u fondove podložno je i određenom riziku. Što je fond rizičniji to je mogućnost ostvarivanja prinosa veća, a rok ulaganja duži. Stoga je dodatna prednost ulaganja u fondove činjenica da klijent svoj novac povjerava stručnjacima koji diverzifikacijom ulaganja smanjuju ovaj rizik.

Kaže se da je pravo vrijeme za ulaganje u fond odmah, a kako bi novac „radio za klijenta“ što duže. Ipak, ulaganje u pojedini investicijski fond zavisi od ličnih mogućnosti i preferencija klijenta, te je u cilju donošenja prave odluke potrebno da klijent prije svakog ulaganja sagleda svoju imovinu, potrebe, očekivanja, planirani rok ulaganja i sklonost za preuzimanje rizika.

Raiffeisen INVEST fondovi

Raiffeisen CASH, otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, predstavlja novi vid štednje bez vremenskog ograničenja. To je proizvod namijenjen klijentima koji žele efikasno upravljati viškom likvidnosti i svoje viškove sredstava uložiti uz visoku sigurnost uloga i prinose primjerene vrlo niskoj rizičnosti.

Investicijski cilj ovog fonda je ostvarivanje stabilnog i kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Raiffeisen CASH klijentima omogućava pogodnosti u vidu niskog praga minimalne uplate i fleksibilnosti uplata i isplata, bez ulazne i izlazne naknade.

Pri tome se novčana sredstva mogu povući i njima se može raspolagati u svakom trenutku. Isplata novčanih sredstava se vrši u bilo kojem trenutku bez dodatnih naknada u roku od jednog a najkasnije u roku od tri radna dana.

Raiffeisen BALANCE je fond koji klijentima omogućava investiranje sa preporučenim periodom ulaganja od tri do pet godina u cilju ostvarenja dugoročnih finansijskih ciljeva, uz ostvarenje viših potencijalnih prinosa u skladu s višom rizičnošću ulaganja. Fond je namijenjen klijentima kojima je važna unovčivost u svakom trenutku, pri čemu se isplata sredstava vrši uz odgovarajuće naknade u zavisnosti od perioda plasiranja.

Dodatna pogodnost za klijente koji sredstva ulažu putem investicijskog plana je mjesečna uplata sredstava putem trajnog naloga u banci. Raiffeisen BALANCE predstavlja idealnu nadopunu klasičnim oblicima štednje s ciljem kumulacije imovine za buduće finansijske potrebe.

Fondovima Raiffeisen CASH i Raiffeisen BALANCE upravlja Raiffeisen INVEST, društvo za upravljanje fondovima, članica Raiffeisen grupacije u Bosni i Hercegovini. Društvo je počelo s radom 2012. godine kada osniva prvi fond. Upravljajući sa dva fonda sada upravlja imovinom klijenata od preko 150 miliona KM.

U skladu sa svojim željama i potrebama klijent može svakodnevno povući ukupni iznos ulaganja ili jedan njegov dio. Raiffeisen INVEST je dužan po zahtjevu za prodaju udjela, zaprimljenog od vlasnika udjela, napraviti isplatu u roku propisanom u Prospektu i Statutu fonda.

Detaljnije informacije o fondovima Raiffeisen CASH i Raiffeisen BALANCE, te načinu kupovine udjela dostupne su na http://www.raiffeiseninvest.ba/landing-page/cash-balance/. Također, ažurne informacije o prinosu na ove fondove dostupne su putem ove web stranice, na dnevnoj osnovi.

Raiffeisen grupacija posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanju fondovima i u okviru svoje mreže, u zemljama jugoistočne i istočne Evrope, kroz 13 kompanija upravlja sa preko 120 fondova.

Komentari