"Omča oko vrata"

UPKP: Zahtjev za hitno ograničenje rasta cijena električne energije u FBiH

hep
03.10.2013., Koprivnica - Gradjani popisuju stanje brojila kako bi kod HEP-a ostvarili najavljeno pojeftinjenje struje. Photo: Marijan Susenj/PIXSELL

Nema nikakve sumnje da će ovoliko poskupljenje totalno urušiti cjelokupnu komunalni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine

Svjedoci smo najavljenog enormnog povećanja cijena električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje za komunalna preduzeća/poduzeća u FBiH u startu predstavljaju nepremostivu prepreku za njihov rad i funkcionisanje, sa posljedicama koje je u ovom momentu vrlo teško predvidjeti, saopšteno je iz Udruženja preduzeća komunalne privrede FBiH, a njihovo saopštenje prenosimo u cijelosti:

Brojna komunalna preduzeća iz FBiH već su od elektroprivreda u FBiH dobila ponude za isporuku električne energije za 2022. godinu sa poskupljenjem od 250% do 350%. Potpisivanje ovakvih ugovora, s obzirom na velike količine električne energije koju vodovodna JKP i toplane koriste za napajanje svojih pumpnih stanica i postrojenja, neminovno bi u startu bilo povećanje cijena vode, odvodnje i tretmana otpadnih voda, kao i grijanja za najmanje 100%, a također bi se to odrazilo i na veliko povećanje cijena i svih ostalih komunalnih usluga.

Zbog svega navedenog, Skupština Udruženja/Udruge preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u FBiH donijela je zaključak da se svim nadležnim institucijama u FBiH uputi zahtjev za hitno poduzimanje svih neophodnih mjera, kako bi organi upravljanja javnih elektroprivrednih preduzeća u Federaciji BiH donijeli odgovarajuće odluke kojima će se ograničiti rast cijena električne energije za komunalna preduzeća u FBiH za 2022. godinu za najviše 20%.

Pružanje komunalnih usluga predstavlja djelatnost od javnog interesa u cilju zadovoljavanja urbanog civilizacijskog društva, koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, te državnih i drugih institucija, a što je regulisano zakonima o komunalnim djelatnostima u svim kantonima i općinama u Federaciji BiH.

Poznato je da JKP, čija uloga nije stvaranje profita nego obavljanje djelatnosti od javnog interesa, inače posluju u vrlo složenim uslovima, sa neekonomskim cijenama, a posebno veliko finansijsko opterećenje su računi za električnu energiju te bi zbog toga dodatno povećanje bilo težak udar za poslovanje ovih subjekata.

Ukoliko od svojih osnivača ne dobiju saglasnost za povećanje cijena svojih usluga od 01.01.2022. godine sa sigurnošću možemo tvrditi da bi za veliki broj komunalnih preduzeća, prvenstveno za vodovode i toplane u FBiH, ovo povećanje predstavljalo „omču oko vrata“ i da bi veliki broj JKP bio suočen sa nelikvidnošću, stečajem i u konačnici sa prestankom pružanja komunalnih usluga.

Poremećaj pružanja komunalnih usluga će u potpunosti ugroziti život i rad građana i nedopustivo je da komunalna preduzeća, a naročito vodovodna i toplane budu u situaciji da obustave svoj rad.

O koliko se velikim izdacima za električnu energiju radi dajemo samo par primjera:
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, u ovom momentu, na godišnjem nivou za električnu energiju izdvaja oko 8 miliona KM, sa novim cijenama za električnu energiju taj bi iznos prelazio 20 miliona KM.
U JKP „Vodovod“ d.o.o. Cazin godišnji troškovi za električnu energiju trenutno iznose oko 600.000 KM, a potpisivanjem novog ugovora taj iznos bi se povećao na 1,8 miliona KM.
JP RAD dd Tešanj dobilo ponudu za 2022. godinu sa cijenama koje su po 1kWh 312% veće u odnosu na 2021. godinu.

U JP„Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Bihać trenutna veća tarifa iznosi 0,1166 KM/kWh, a predložena 0,3652 KM/kWh, dok je trenutna manja tarifa 0,0786 KM/kWh, a sa predloženim povećanjem iznosi 0,2444 KM/kWh. Dodatno se i obavezna mrežarina povećava za 30%. U konkretnim iznosima, u 2021. godini ovo vodovodno preduzeće je ukupno za troškove električne energije izdvojilo 561.188,92 KM, a sa povećanjem cijena u izračunatom procentu od 313%, procijenjena visina ovih troškova za 2022. godinu iznosi 1.756.521,32 KM.

Unisenergetika d.o.o. Sarajevo, preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u dobijenoj ponudi od Elektroprivrede, iskazana cijena električne energije je uvećana za cca 311%.

Naročito još jednom ističemo primjer sarajevskog VIK-a, koji više od 90% ukupno isporučene vode „prepumpava“ u padinske dijelove grada sa izvorišta Bačevo i pri tome koristi električnu energiju, što znači da bi obustavom njihovog rada gotovo cijeli grad ostao bez vode.

Također, ne smijemo zanemariti činjenicu da bi se poskupljenje električne energije isto tako odrazilo na položaj komunalnih preduzeća koja se bave proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada, te svih drugih komunalnih djelatnosti.

Zbog toga od Vlade Federacije BiH očekujemo da preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti, da sasvim odgovorno sagleda sve argumente koje smo naveli, kako bi elektroprivrede u Federaciji BiH preispitale svoje odluke i stavile ih van snage, jer nema nikakve sumnje da će ovoliko poskupljenje totalno urušiti cjelokupnu komunalni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine, stoji u saopštenju.