Kako su u Tuzli kažnjavali špekulante 1946. godine

pijaca
Foto: Facebook (Tuzla - povratak u prošlost)

U arhivi Infobiroa, kojoj Fokus.ba ima pristup, pronašli smo tekst iz decembra 1946. godine,

Tekst autora A. M. prenosimo u cijelosti:

U zadnje vrijeme u Tuzli, kao i okolnim selima, opaža se pojava šverca i špekulacije.

Radi toga su ovih dana pred Sreskim narodnim sudom u Tuzli suđeni: Demirović Uzejr iz Ljubače, Sarajlić Avdo, piljar iz Živinica, Biberović Meho, mesar iz Tuzle i Hasić Ramo iz Soline, srez Tuzla, koji su odgovarali za slijedeća djela:

Demirović Uzejr iz Ljubače, srez Tuzla odgovarao je za prikrivanje 11 pari novih muških i ženskih cipela, koje su pronađene kod njegove kuće, a nije ih prijavio narodnim vlastima. Radi toga je osuđen na dva mjeseca prinudnog rada, novčanom kaznom od 1000 dinara i konfiskacijom pronađenih 11 pari cipela.

Sarajlić Avdo, piljar i kafedžija iz Živinica, prodavao je jabuke po 12 i 15 dinara, iako je te jabuke kupio po 6.50 dinara. Radi toga je osuđen na novčanu kaznu od 2500 dinara i snošenje sudskih troškova.

Biberović Meho, mesar iz Tuzle, kupovao je stoku bez ovlaštenja narodnih vlasti radi čega je osuđen na novčanu kaznu od 1500 dinara i snošenje sudskih troškova.

Hasić Ramo iz Soline, srez Tuzla, osuđen je radi neprijavljivanja 500 kg. viškova žitarica na dva mjeseca prinudnog rada, uslovno na jednu godinu, te na novčanu kaznu od 2000 dinara.

sudjenje

Digitalni Arhiv možete pretraživati na internet adresi www.infobiro.ba. Riječ je o izdanju Mediacentra Sarajevo koji podržava razvoj nezavisnog i profesionalnog novinarstva u BiH.