Kultura

Sarajevo

Promocija monografije “Simfonijska muzika u Bosni i Hercegovini”

24/05/2022

Amra Bosnić (Bihać, 1979) je magistrirala (2010) i doktorirala (2016) na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr. Ivana Čavlovića

Promocija monografije “Simfonijska muzika u Bosni i Hercegovini” dr. Amre Bosnić će biti upriličena u četvrtak, 26. maja 2022. godine, u 18 sati u Bošnjačkom institutu – Fondacija Adil Zulfikarpašić kao dio programa festivala “Dani umjetnosti UNSA”.

Osim autorice, knjigu će predstaviti dr. Leon Stefanija, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, dr. Naida Hukić, docentica na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, dr. Fatima Hadžić, vanredna profesorica na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu i Tamara Karača Beljak, prorektorica za umjetnost, umjetničko-istraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu. U ulozi moderatorice naći će se dr. Nerma Hodžić Mulabegović, docentica na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Monografija “Simfonijska muzika u Bosni i Hercegovini” dr. Amre Bosnić razmatra fenomen simfonizma u Bosni i Hercegovini kao umjetničkog pandana sveobuhvatnom razvoju bosanskohercegovačkog društva nakon Drugog svjetskog rata. Pod krovnom odrednicom stilskog pluralizma, u preko 90 simfonijskih djela nastalih do početka 90-ih godina 20. stoljeća, bosanskohercegovački kompozitori razvili su nekoliko koncepata simfonijskog umjetničkog mišljenja – simfonizama – koji su se oslanjali na raznovrsna materijalna uporišta, kompozicione tehnike i formalna rješenja i kao takvi egzistirali u specifičnom sociokulturnom miljeu socijalističke Bosne i Hercegovine. U centru pažnje autorice je svakako teorijsko-analitički aspekt sagledavanja najvažnijih djela simfonijske muzike, no ujedno se ovaj problem posmatra i iz ugla značenja simfonije kao simbola zapadnoevropske umjetničke tradicije, odnosno njene historijske, socijalne i estetske pozadine.

Amra Bosnić (Bihać, 1979) je magistrirala (2010) i doktorirala (2016) na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, pod mentorstvom prof. dr. Ivana Čavlovića. Angažirana je na istoj instituciji kao viša asistentica (2011), docentica (2016), te vanredna profesorica (2022) na predmetima Muzički oblici i stilovi i Analiza muzičkog djela. Također je inicirala pokretanje nastavnog modula Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini kao izbornog, odnosno obaveznog predmeta struke na II ciklusu studija Muzičke akademije u Sarajevu. Od 2019. godine na poziciji je šefice Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, a u periodu od 2016. do 2020. godine bila je sekretarka Vijeća III ciklusa studija. Područje njenog naučnog interesa su muzička analiza i teorija muzike, problematski usmjerene mahom ka kompozitorstvu u Bosni i Hercegovini. Svoje naučne radove izlagala je na simpozijumima i objavljivala u publikacijama u zemlji i regionu. Saradnica je urednika enciklopedije Grove Music Online (Oxford University Press USA), te je jedna od urednica dva zbornika radova međunarodnih muzikoloških simpozija “Muzika u društvu” (2018, 2020) u izdanju Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Jedna je od inicijatorica i organizatorica Ciklusa kreativnih radionica “Podijelimo znanje” u organizaciji Odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu. Saradnica je Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu, te članica Muzikološkog društva FBiH i ICTM-a (International Council for Traditional Music) za Bosnu i Hercegovinu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.