Kultura

Bez podrške umjetnicima

Protestno pismo filmskih i pozorišnih redatelja Vladi FBiH

21/04/2020

Ističe se da u udruženjima građana često prihode ostvaruju nezavisni umjetnici i kulturni djelatnici, koji su se u doba pandemije našli u situaciji egzistencijalne ugroženosti.

Udruženje reditelja i rediteljica u BiH zajedno sa Udruženjem filmskih radnika u BiH, Asocijacijaciom snimatelja u BiH i Sarajevo Film Festivalom uputilo je Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu kulture i sporta protestno pismo, reagirajući na odluku Vlade da u rebalansu budžeta za 2020. izbriše transfer udruženjima građana iz oblasti kulture.

– Ova odluka pokazuje da u vanrednoj situaciji ugroženosti naše države i svih njenih građana vaša vlada smatra da je kultura ta koja vam je nevažna i čija ćete sredstva – a u kontekstu cijelog budžeta, ove godine čak 11 posto većeg od prošlogodišnjeg, sredstva za navedeni trasfer su minorna – prva oteti umjetnicima i preusmjeriti u druge svrhe – navodi se u pismu strukovnih udruženja.

Ističe se da u udruženjima građana često prihode ostvaruju nezavisni umjetnici i kulturni djelatnici, koji su se u doba pandemije našli u situaciji egzistencijalne ugroženosti.

– Zabrana rada, za koju još ne znamo koliko će potrajati, duboko ugrožava i sva pozorišta u FBiH, koja ne igraju, ne rade nove predstave, a veliko je pitanje koliko će vremena trebati da se publika vrati u pozorišta i nakon završetka zdravstvene krize – navodi se.

Udruženja podsjećaju da su u ranije upućenom dopisu istaknuli koliko je važno da se ove godine raspišu svi redovni konkursi za kulturu na nivou FBiH i koliko će ključni oni biti za nastavak rada, produkcije, pa i sam opstanak branše.

Potpisnici pisma traže hitno stavljanje van snage odluke o brisanju transfera udruženjima građana iz oblasti kulture iz budžeta FBiH za 2020. godinu, javne garancije da će svi drugi planirani konkursi, transferi, fondacije i svi drugi oblici finansiranja kulture u budžetu FBiH ostati u 2020. godini u redovnom kapacitetu kao i Plan podrške pozorišnim ustanovama i firmama u oblasti filmske i televizijske produkcije u periodu trajanja i nakon završetka epidemiološke krize, sistem podrške nezavisnim umjetnicima, među njima pozorišnim, filmskim i televizijskim rediteljima, i to kroz: hitne jednokratne pomoći u socijalnom kapacitetu, sistem stipendija i umjetničkih rezidencija, osmišljavanje novih formi ugovora s umjetničkim organizacijama – narudžbe i ugovore za razvoj pozorišnih i filmskih projekata, ugovore za prikupljanje umjetničke građe, ugovore za online pripreme projekata i slično.

– U situaciji u kojoj sve evropske zemlje pronalaze načine da podrže umjetnike, svjesne da je umjetnost i kultura jedan od temelja njihovog socijalnog kapitala, želimo vjerovati da će i vaša Vlada postupati vođena takvim uvjerenjem – navode u pismu Udruženje redateljica i redatelja u BiH, Udruženje filmskih radnika u BiH, Asocijacija snimatelja u BiH i Sarajevo Film Festival.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.