Kultura

Emir Hadžihafizbegović

Repertoar Kamernog teatra 55 bit će prilagođen potrebama slijepih i slabovidnih

22/11/2018

Audio deskripcija u pozorištu je vid pomoći slijepim i slabovidnim osobama

“Pozorište bez prepreka“, naziv je projekta koji Asocijacija XY provodi u partnerstvu sa Općinom Centar, udruženjem “Novis“ i Kamernim teatrom 55, a koji će doprinijeti stvaranju ambijenta za siguran, zdrav i kreativan život s visokim stepenom socijalne inkluzije slijepih i slabovidnih stanovnika na području općine Centar – saopćeno je iz Asocijacije XY.

Direktor Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović, koji je sa direktoricom Asocijacije XY Eminom Osmanagić ozvaničio početak projekta, kazao je da je u ovom pozorištu u aprilu 2018. izvedena prva predstava prilagođena slijepim i slabovidnim osobama u Bosni i Hercegovini. Već su bili započeti dogovori o saradnji između Asocijacije XY i Kamernog teatra 55 u cilju prilagođavanja cijelog pozorišnog repertoara slijepim i slabovidnim osobama jer slijepe i slabovidne osobe inače nemaju osigurane uslove za ravnopravan pristup pozorišnim predstavama u BiH.

-Projektom se namjerava osposobiti Kamerni teatar 55, koji djeluje na području općine Centar, da primjenjuje audio deskripciju tokom pozorišnih predstava. Praksa izvođenja pozorišnog repertoara sa audio deskripcijom za slijepu i slabovidnu publiku predstavljaće presedan u ovakvoj vrsti socijalne inkluzije slijepih i slabovidnih lica u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način će se obezbijediti ravnopravno učešće slijepih i slabovidnih osoba tokom izvođenja predstave. Pozitivna praksa inovativnog pozorišnog modela koju je započeo Kamerni teatar 55, može biti replicirana i na ostala pozorišta u BiH, što bi omogućilo da sve slijepe i slabovidne osobe imaju pristup pozorišnim predstavama i na taj način obogate svoj kulturni i društveni život – kazao je Hadžihafizbegović.

Audio deskripcija u pozorištu je vid pomoći slijepim i slabovidnim osobama koja podrazumijeva prilagođavanje ponuđenog sadržaja u svrhu što kvalitetnijeg doživljaja predstave i stvaranja ravnopravnih preduslova za praćenje radnje predstave u odnosu na ostalu publiku. Audio deskripcijom se na slikovit način opisuje atmosfera, enterijer, kostimi, izrazi lica i sve ono što ostaje uskraćeno osobama koje ne vide u toku trajanja predstave, a važno je za razvoj dramske radnje.

-Opremanje Kamernog teatra 55 neophodnom tehnikom, prilagodba radnog prostora za naratora koja je neophodna za provedbu prakse audio deskripcije, priprema narativnih predložaka audio deskripcije i prevod pozorišnih letaka repertoarskih predstava na Brailleovo pismo, omogućilo bi dostojanstven i ravnopravan način sudjelovanja osoba oštećenog vida u redovnim pozorišnim aktivnostima – pojasnio je Hadžihafizbegović.

Kako je kazala direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić, Kamerni teatar 55 u okviru ovog projekta ima pripremljen pozorišni repertoar od 15 predstava koje će ući u njegovu stalnu pozorišnu postavku a koje su prilagođene potrebama slijepih i slabovidnih osoba.

-Završenom obukom dramaturga Kamernog teatra 55 za pripremu narativnih predložaka audio deskripcije, nekolicine glumaca za izvođenje naracije audio deskripcije i producenta Kamernog teatra 55 za logističku podršku i koordinaciju pozorišnih aktivnosti vezanih za praksu audio deskripcije u pozorištu te uz odluku rukovodstva Kamernog teatra 55 o implementaciji audio deskripcije u njihovom radu, stvoreni su osnovni uslovi za uvođenje održive prakse audio deskripcije u Kamernom teatru 55 – kazala je Osmanagić.

Ovaj projekt se realizira u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu- ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.