Ako često govorite ove riječi, patite od depresije

depresija

U zavisnosti od toga kako spavate ili kako stupate u interakciju s ljudima iz okoline, pažljivi posmatrač može da utvrdi da li ste u depresiji. Depresija mijenja kompletno ponašanje osobe, a može da je oda i način govora i pismeno izražavanje.

Nova studija, objavljena u Kliničkoj psihološkoj nauci, sada je otkrila vrstu riječi koje mogu tačno da ukažu na to da li netko pati od depresije.

Ispostavilo se da osobe s simptomima depresije koriste preteran broj riječi koje prenose negativne emocije, naročito negativne pridjeve i priloge – poput “usamljen”, “tužan” ili “bijedan”.

Još zanimljivije je korišćenje zamjenica. Ljudi sa simptomima depresije koriste znatno više ličnih zamenica za prvo lice jednine – poput “mene”, “ja” i “sebi”, a znatno manje zamjenice za drugo i treće lice jednine ili množine – poput “on”, “oni” ili “ona”, piše QZ.

Ovaj uzorak korišćenja zamjenice ukazuje na to da su osobe s depresijom više usmjerene na sebe, a manje povezane s drugima.

Istraživači su saopštili da su zamjenice zapravo pouzdanije u prepoznavanju depresije od negativnih emocija, prenosi Express.

Zna se da su zajedničke karakteristike depresije insistiranje na ličnim problemima i društvena izolacija. Međutim, ne zna se da li je takvo ponašanje poremećaj pažnje ili stil razmišljanja, odnosno da li depresija uzrokuje usredsređenost na sebe ili ljudi postaju depresivni tek kada se usredsrede na sebe.

U istraživanju je učestvovalo 64.000 osoba.