Žene oboljele od karcinoma dojke strožih su moralnih kriterija

livno_bolnica

Rezultati istraživanja, koje je u sklopu doktorskog studija provela doktorantica psihologije s Odjela za ženske bolesti i porode Kantonalne bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu Andrea Vlašić, pokazali su da se žene oboljele od karcinoma dojke ne razlikuju od zdravih žena prema pet glavnih crta ličnosti.

Obrazlažući tu svoju tezu, doktorantica Vlašić je u razgovoru za Fenu podsjetila kako je karcinom dojke postao veliki zdravstveni problem savremenog doba, a sve češće obolijevaju i vrlo mlade žene.

– Iako je otkriveno nekoliko rizičnih faktora prvog reda, oni objašnjavaju tek 25 posto svih vrsta karcinoma. Rizične faktore tražimo i među psihološkim faktorima, a dosadašnja istraživanja o povezanosti faktora ličnosti i karcinoma dojke dala su nekonzistentne rezultate – kazala je Vlašić.

Cilj njezinog istraživanja bio je ispitati potencijalne razlike u crtama ličnosti između ispitanica s karcinomom dojke te ispitanica koje nisu imale nikakav oblik karcinoma u istoriji bolesti.

– Žene oboljele od karcinoma dojke u odnosu na zdrave žene pokazale su značajno manju sklonost ka liberalnom razmišljanju, strožih su moralnih kriterija i podložnije vanjskim moralnim autoritetima koje prihvaćaju bez propitivanja – istaknula je Vlašić.

Po njenim riječima, zdrave ispitanice u ovom istraživanju pokazale su se kao osobe sklonije liberalizmu, tolerantnom i otvorenom društvu, otvorenije su novim i alternativnim idejama.

Ovo je, kaže Vlašić, prvi put da se vrijednosti naučno povezuju s pojavnošću karcinoma dojke te stoga autorica studije naglašava važnost replikacije istraživanja radi provjere dobivenih rezultata.

U istraživanju je sudjelovalo 40 žena koje su članice udruženja oboljelih od raka dojke iz Mostara, Zagreba i Livna, te 39 žena bez karcinoma koje po dobi odgovaraju ispitivanoj grupi.

Andrea Vlašić

Tom prilikom, kako navodi Vlašić, upotrijebljen je sociodemografski upitnik i upitnik ličnosti NEO PI-R, u okviru kojih su sudionice ispitane na pet glavnih faktora ličnosti -neuroticizam, ekstraverzija, savjesnost, ugodnost te otvorenost ka iskustvima.

– Rezultati su pokazali da se ispitivana i kontrolna grupa statistički značajno ne razlikuju na pet glavnih faktora ličnosti, ali je uočena značajna veza karcinoma dojke s dosad neistraženom facetom ličnosti ‘vrijednost’ – naglasila je Vlašić.

Dodala je kako nema razlike između ispitivanih grupa na pet glavnih crta ličnosti s karcinomom dojke, ali postoji razlika između ispitanica s karcinomom dojke i zdravih ispitanica kada su u pitanju nadlične vrijednosti.