BiH

šef Misije OSCE-a u BiH

Berton: Građani BiH su umorni od izjava poput posljednje Dodikove

14/05/2019

Na pitanje da li ovakve izjave podrivaju dostignuti nivo sigurnosti i pomirenja u BiH, Berton je napomenuo da pored toga što to predstavlja kršenje zakona, ovakav prijedlog produbljuje podjele, kreira nestabilnost i nepoželjan je

Bosna i Hercegovina je već kažnjena zbog nezrele i negativne politike, a izjava predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika odjeknula ne samo na domaćoj, već i na međunarodnoj sceni, kazao je u razgovoru za Fenu šef Misije OSCE-a u BiH Bruce Berton.

Osvrnuvši se ne poziv Dodika o tome da pripadnici Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH trebaju obući uniforme bivše Vojske Republike Srpske, ocijenio je da takve izjave bez sumnje narušavaju ugled BiH u Evropi i među stranim investitorima.

– To također doprinosi tenzijama u procesu formiranja vlasti, što će, prema procjenama, rezultirati smanjenjem rasta domaćeg bruto nacionalnog proizvoda (BDP) za pola procenta – podvukao je Berton.

Kao i drugi brojni predstavnici međunarodne zajednice u BiH i ambasador Berton je podsjetio da Zakon o službi u Oružanim snagama BiH jasno propisuje ulogu i položaj pješadijskih pukova Oružanih snaga BiH, a propisana su pravila koja reguliraju pitanje uniforme koju nose svi aktivni pripadnici Oružanih snaga BiH.

Stoga, jasno je kazao Berton, provedba onoga na šta je pozvao Dodik predstavljala bi direktno kršenje ovog zakona.

Na pitanje da li ovakve izjave podrivaju dostignuti nivo sigurnosti i pomirenja u BiH, Berton je napomenuo da pored toga što to predstavlja kršenje zakona, ovakav prijedlog produbljuje podjele, kreira nestabilnost i nepoželjan je.

Podsjeća da uspostavljanje Oružanih snaga BiH predstavlja jedan od najvećih uspjeha, to je pomoglo da se osigura mir u BiH, a u skladu sa Aneksom 1B Dejtonskog mirovnog sporazuma, OSCE-u je dat mandat da pregovara o mjerama da bi se unaprijedilo međusobno povjerenje i smanjio rizik od sukoba.

– Takav korak napravljen je na osnovu konsenzusa političkih predstavnika sva tri konstitutivna naroda, državnog i entitetskih parlamenata i vlada, uključujući Republiku Srpsku – istaknuo je šef Misije OSCE-a u BiH.

Također, dodao je, posljednja izjava pokušaj je da se prodube podjele kako bi se ostvarila politička dobit, to podriva povjerenje građana u sigurnosnu situaciju, ali i bezobzirno je.

Nažalost, kaže Berton, u trenutnoj političkoj situaciji, čini se da se sve strane uključuju u cikličnu eskalaciju zapaljive retorike te je jasno uputio poziv da se s tim prestane odmah.

Osim toga, svi koji svojim djelovanjem prekrše zakon trebaju odgovarati pred pravosuđem te dok se s jedne strane štiti sloboda izražavanja, to ne smiju zloupotrebljavati osobe na pozicijama moći.

– Ovakve izjave su neprimjerene i predstavljaju pokušaj odvraćanja pažnje od odgovora na stvarne potrebe građana. Građani BiH su umorni od izjava ove vrste i gube vjeru u političare i zemlju u cjelini. Tu činjenicu najbolje ilustrira broj ljudi koji odlaze – kaže Berton za Fenu.

Umjesto retorike podjela i maksimalističkih stavova koji vode u krizu, građanima BiH su potrebni politički lideri koji će raditi u interesu bolje budućnosti, kroz dijalog, uzajamno razumijevanje i kompromis.

Na pitanje da li ovakve izjave učvršćuju potrebu da BiH poste punopravna članica Sjevernoatlantskog saveza (NATO), Berton napominje da od vlasti u BiH zavisi odluka o prioritetima u pogledu vanjske politike i učešća u međunarodnim organizacijama.

Najavio je da će Misija OSCE-a u BiH nastaviti pomagati vlastima u BiH da ostvare napredak prema ispunjenju odabranih ciljeva i pravaca djelovanja zbog čega je i pozdravio svaku vrstu napretka koji bi mogao pomoći BiH u unapređenju njenih vojnih i sigurnosnih struktura.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.