BiH

BH novinari

Besplatna pravna pomoć će biti dostupna novinarima iz cijele BiH

29/06/2022

Cilj tih aktivnosti je jačanje pravne zaštite nezavisnih medija i medijskih profesionalaca, kao i unapređenje efikasnosti istraga i sudskih postupaka u vezi sa slobodom medija i sigurnosti novinara

Udruženje/Udruga BH novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) održali su u utorak radionicu o novinarskim pravima i medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na pružanje besplatne pravne pomoći novinarima kroz USAID-ov program podrške medijima (MEA) u Bosni i Hercegovini.

Cilj tih aktivnosti je jačanje pravne zaštite nezavisnih medija i medijskih profesionalaca, kao i unapređenje efikasnosti istraga i sudskih postupaka u vezi sa slobodom medija i sigurnosti novinara.

Trening u Tuzli je prvi od 24 obuke koje će organizovati BH novinari i FMHL sa ciljem podiznanja znanja i vještina novinara za korištenje pravne pomoći i podizanje efikasnosti zaštite kroz pravosudne institucije u BiH.

Marko Divković, predsjednik Udruženja BH novinari, kaže da koleginice i kolege u medijima nisu dovoljno upućeni u procedure i načine zaštite kroz sistem pravne pomoći.

– Dobar dio njih ne prijavljuju incidente, napade i probleme kojima su izloženi, zato su ovi treninzi jako bitni, jer naše kolege iz medija mogu dobiti sve potrebne informacije – navodi Divković.

Ema Habul, pravnica u BH novinarima, upoznala je sudionike treninga sa setom usluga koje će besplatno dobijati medijski profesionalci prijavom u FMHL i zahvaljujući USAID-ovog programa podrške medijima u BiH, koji implementira Internews u saradnji sa BH novinarima i drugim partnerskim organizacijama.

Te usluge su: pravni savjeti i konsultacije, zastupanje novinara pred sudom i drugim institucijama i organima, monitoring suđenja, pisanje predstavki javnim i drugim institucijama, analiza postupanja domaćih pravosudnih institucija i usklađenost njihovog radu sa EU standardima zaštite slobode izražavanja i medijskih sloboda.

– Kroz ovaj program bit će razvijena i jedna sasvim nova usluga – pravna provjera medijskog sadržaja prije njegovog objavljivanja, kako bi se izbjegle potencijalne tužbe za klevetu i/ili drugi oblici institucionalnih postupaka prema novinarima i medijima koji mogu biti kršenje slobode medija, prava i sigurnosti novinara – istakla je Habul.

U 2021. godini, FMHL je registrovala 71 slučaj prijetnji novinarima, napada i tužbi protiv medija, a samo 11 slučajeva je dobilo epilog pred pravosudnim institucijama. Visok nivo nekažnjivosti napada na novinare – samo 33 posto slučajeva bude riješeno u njihovu korist, kao i nedovoljno efikasno postupanje u istragama i kažnjavanju napadača, ključna su prepreka vladavini prava i dostupnosti pravde medijskim profesionalcima.

Isto tako, značajan broj napada ostaje neprijavljen, djelomično zbog toga što medijski profesionalci nemaju provjerenja u pravosuđe i istražne organe, a dijelom zbog toga što nemaju potrebna znanja o pravima, medijskim slobodama i instrumentima zaštite, saopćeno je iz Udruženja BH novinari.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.