Prošlo je 14 godina

Bespravni „Labud“ na Vrelu Bosne i dalje radi, iako je bio pred rušenjem?!

budnjo restoran labud
Foto: Hoteliilidza.ba/Arhiv
Restoran "Labud" je u vlasništvu Alije Budnje

Šta je s objektom koji predstavlja “ekološki incident najvećeg stepena”? U Općini Ilidža šute. Fokus.ba dobio je odgovore od kantonalne inspekcije

Restoran „Labud“ na Vrelu Bosne koji je u vlasništvu grupacije Hoteli Ilidža Alije Budnje i 2023. godini radi bez ikakvih smetnji uprkos brojnim odlukama i aktima kako na nivou Kantona Sarajevo, tako i Općine Ilidža, kojim je utvđeno da je ovaj objekat bespravno izgrađen.

Prije čak 14 godina ili preciznije 23. aprila 2009., Vlada KS je svojim aktom utvrdila da je bespravno izgrađen na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“, te da predstavlja „ekološki incident najvećeg stepena koji ugrožava zdravlje građana i uništava izuzetno prirodno bogatstvo i dovodi do zagađanje vrela“. O tome je pisao Fokus.ba.

Rješenje o rušenju

Štaviše u tekstu kojeg smo objavili 27. 8. 2021. godine naveli smo da je Kantonalna inspekcija u Sarajevu naložila Službi za prostorno uređenje Općine Ilidža da nastavi s postupkom u vezi sa restoranom “Labud” na Vrelu Bosne na način da donese rješenje o rušenju ovog objekta.

U aktu kojeg je Uredu za borbu protiv korupcije 23. avgusta 2021. dostavila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, stoji kako je kantonalni urbanističko-građevinski inspektor konstatovao da je navedeni objekat izgrađen unutar zaštićenog područja.

Nadalje, u rješenju Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša KS iz istog perioda stoji da se odbija žalba grupacije Hoteli Ilidža izjavljena protiv rješenja općinske službe za prostorno uređenje (Služba za prostorno uređenje Općine Ilidža odbila je 25. maja 2021. izdati naknadnu urbanističku saglasnost za legalizaciju bespravno izgrađenog restorana Labud, a Hoteli Ilidža 16. juna uložili žalbu drugostepenom organu). . Navedeno rješenje Kantonalnog ministarstva je, navodi se, konačno u upravnom postupku i protiv njega više nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu.

Fokus.ba se u više navrata obraćao službi za odnose s javnošću Općine Ilidže, kao i samom kabinetu načelnika Nermina Muzura, ali odgovor ni nakon nekoliko sedmica nismo dobili.

Također, obratili smo se i upitom Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Iz ove kantonalne institucije su nam, između ostalog, odgovorili da kantonalna urbanističko-građevinska inspekcija ne može vršiti prvostepeni nadzor nad usaglašenošću lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebne dozvole i drugih upravnih akata koje je donio općinski načelnik.

Reakcija kantonalne inspekcije

Međutim, nakon zahtjeva kojeg su dobili od Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantonalna urbanističko-građevinska inspekcija je u skladu sa nadležnostima pokrenula postupak inspekcijskog nadzora nad radom općinske urbanističko-građevinske inspekcije u provođenju propisa iz oblasti prostornog uređenja na tražene okolnosti.

-Kantonalni urbanističko-građevinski inspektor tokom obavljanja nadzora konstatovao da je urbanističko – građevinski inspektor Općine Ilidža utvrdio da su radovi na rekonstrukciji i dogradnji matičnog objekta restorana “Labud” izvedeni bez odobrenja za građenje. Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevine privremenog karaktera data je mogućnost legalizacije građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje. Shodno utvrđenom, urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža donijela je Zaključak o prekidu postupka do okončanja postupka legalizacije. Dakle, općinska inspekcija dužna je nastaviti voditi postupak, odnosno donijeti zaključak o dozvoli izvršenja rješenja o rušenju bespravno izgrađene građevine, ukoliko zahtjev bude odbijen ili odbačen, a protiv njega nije uložena žalba ili pokrenut upravni spor odnosno kada po istom budu iskorištena sva redovna pravna sredstva. Obzirom na protok vremena informaciju o trenutnom stanju spisa može dati stvarno nadležna urbanističko-građevinska inspekcija Općine Ilidža – naveli su iz kantonalne inspekcije.