BiH

Online konferencija

Bizel: Krajnje vrijeme da institucije BiH usvoje strategiju za borbu protiv korupcije

29/04/2021

U osvrtu na APIK-ovu metodologiju navedeno je da nisu definisani rizici, faktori rizika i mjere za unaprijeđenje integriteta, kao i da nisu predviđeni sveobuhvatni i mjerljivi indikatori

Unapređenje politika kojima je utvrđena obaveza izrade planova intergiteta u BiH glavna je preporuka današnje online konferencije koju je organizovao Projekt “Institucionalna podrška antikorupciji – IPAK”.

Također je istaknuto da je neophodno prilagoditi postojeće metodološke pristupe za izradu planova integriteta u BiH specifičnostima obveznika njihove izrade.

Među preporukama je i uspostavljanje mehanizma za finansiranje antikorupcijeskih tijela, te uvođenje budžetske linije za finansiranje mjera predviđenih planom integriteta na nivou institucije.

U osvrtu na APIK-ovu metodologiju navedeno je da nisu definisani rizici, faktori rizika i mjere za unaprijeđenje integriteta, kao i da nisu predviđeni sveobuhvatni i mjerljivi indikatori.

Šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave Delegacije EU u BiH Nicolas Bizel izjavio je da je krajnje vrijeme da institucije BiH usvoje Strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan koji bi potaknuli iste procese na svim nivoima vlasti.

– Upravo za te aktivnosti Projekt IPAK pruža podršku – rekao je Bizel.

Cilj konferencije bio je pružiti relevantnim zainteresovanim stranama mogućnost za dodatni doprinos u preporukama i identifikovati prepreke za njihovo provođenje, kao i načine njihovog uklanjanja ili prevazilaženja.

Projekt “Institucionalna podrška antikorupciji – IPAK”, vrijedan 750.000 eura, pruža podršku antikorupcijskim tijelima i institucijama na svim nivoima u BiH kako bi se borba protiv korupcije u zemlji podigla na viši i angažovaniji nivo.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.