BiH

Najavljene izmjene zakona

Bogaćenje zvaničnika u KS pod lupom: Imovinu će morati prijaviti i bliski srodnici

17/11/2021
Foto: Pixsell

Ured za borbu protiv korupcije traži: Pod imovinom tretirati i depozite i dividende, a funkcioneri su i pomoćnici direktora i izvršni direktori

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS inicirao je izmjene i dopune Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Ove izmjene zakona dobile su sva potrebna mišljenja nadležnih institucija i naći će se na sjednici Skupštine KS zakazanoj krajem ovog mjeseca.

Piše: A. DUČIĆ

Među ključnim dopunama zakona je ona u članu 1. gdje se dodaje da su podatke o imovini dužni dostaviti i bliski srodnici i povezana lica nosioca javnih funkcija. Njih do sada aktuelni zakon nije tretirao.

Također, u članu 8. koji tretira imovinu za prijavu dodaju se i depoziti, dividende i kamate u bankama i drugim finansijskim organizacijama, u zemlji i inostranstvu.

Uzimajući u obzir iskustva Ureda za borbu protiv korupcije u primjeni i provođenju u praksi odredbi Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, kako je obrazloženo, utvrđena je potreba da se preciznije definišu pojedine odredbe ovog zakona, kao i da se unaprijedi i učini efikasnijim sistem i način prijavljivanja imovine nosioca javnih funkcija i njihovih bliskih srodnika.

Također, u članu 1. briše se dio stava (2) koji se odnosi na obavezu dostavljanja podataka o imovini povezanih lica nosioca javnih funkcija. Na ovaj način Zakon se usaglašava sa Mišljenjem Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da je Zakon u dijelu koji definiše “povezana lica” nepotpun i neodređen, jer obuhvata nepoznat i neodređen broj lica koja bi se mogla dovesti u ličnu, političku, ekonomsku i drugu vezu sa nosiocem javne funkcije.

Iz tih razloga, postupak tumačenja i primjene može da dovede do proizvoljnosti tumačenja pravne norme, a samim tim i do nezakonitosti, jer je u cijelom Zakonu ostalo nejasno, šta se podrazumjeva pod poj mom lična, politička, ekonomska i druga veza.

Nadalje u članu 4. proširuje se krug lica koja se smatraju nosiocima izvršnih funkcija, tako što su dodati pomoćnici direktora i izvršni direktori, te vršioci dužnosti svih pobrojanih izvršnih funkcija.

Kako je Fokus.ba objavio u oktobru, dužnosnici u Kantonu Sarajevu, kantonalni, općinski i gradski, prijavili su nepokretnu i pokretnu imovinu u ukupnom iznosu od 207.961.695 KM. Ovi podaci mogu se naći u analitičkom dijelu registra imovine nosilaca javnih funkcija kojeg je sačinio i vodi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Nepokretne imovine je prijavljeno u iznosu od 195.415.363 KM. Od ovog iznosa najviše otpada na nosioce izvršnih funkcije, premijera, ministre, načelnike i to 144 miliona KM. Najmanje imaju savjetnici, oko 172.000 KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.