BiH

Bukvarević: Godišnje 570 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu

13/04/2017

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević kazao je danas da Vlada FBiH iz godišnjeg budžeta, koji iznosi 2,7 milijardi KM, 570 miliona KM izdavaja za boračko-invalidsku zaštitu.

– To je nivo vlasti koji ubjedljivo na teritoriji BiH, ali i vjerovatno na teritoriji jugoistočne Evrope i šire, od ukupnog budžeta najveći procent izdvaja upravo za boračko-invalidsku zaštitu – naglasio je Bukvarević u izjavi novinarima u Sarajevu.

Dodao je da je u proteklih 20-ak godina država na račune boraca doznačila više od 10 milijardi KM, ali je naglasio da su svjesni činjenice da to nije dovoljno jer je rat u BiH bio izuzetno težak s velikim brojem žrtava i stradalnika te velikim brojem pripadnika Armije Republike BiH, MUP-a i ostalih jedinica.

Podsjetio je da je ovih dana s predstavnicima boračkih organizacija postignut značajan dogovor te je pripremljen sporazum koji će biti predložen Vladi FBiH na usvajanje da se u narednih pet godina na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata ne umanjuju sredstva, bez obzira na to što neki od njih izlaze iz prava.

– Predloženo je da se od tih sredstva koja ne budu utrošena rješavaju najteža socijalno-statusna pitanja, a prije svih djece bez oba roditelja, demobiliziranih boraca koji imaju 60 i više godina te ostalih porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida – pojasnio je Bukvarević.

Izrazio je uvjerenje da će se onda u narednih pet godina na taj način rješavati sva otvorena pitanja, napominjući da se pozicija za boračko-invalidsku zaštitu više ne može povećavati.

Također, postignut je i značajan dogovor da se uspostavi registar šta je ko dobio po tom osnovu u proteklih 20 godina, a na zahtjev boračkih-udruženja trebalo bi se kroz zakon riješiti i reprezentativnost boračkih udruženja.

Bukvarević je iznio i podatak da je u Registru korisnika boračko-invalidske zaštite, koji je uspostavljan od 1. januara, 95.000 osoba. Tu je 48.000 ratnih vojnih invalida, 42.000 su iz porodica šehida i poginulih boraca te 5.000 dobitnika ratnih priznanja.

– To je 95.000 osoba koji iz federalnog budžeta mjesečno primaju naknadu. Očekujemo da u ovaj registar kantonalna ministarstva i općinske službe boračko-invalidske zaštite unesu podatke šta su ti ljudi u proteklom periodu dobili i s tih nivoa vlasti – zaključio je Bukvarević.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.