BiH

Dilić: Racionalizacijom poslovanja do pozitivnih rezultata (VIDEO)

03/05/2018

Klinički centar Univerziteta Sarajevo je racionalizacijom poslovanja, kontrolom utroška materijalnih sredstava, nabavke opreme, ostvario pozitivne rezultate u 2017.godini. Ostvarene su uštede na godišnjem nivou kao i otplaćen veliki postotak starih obaveza.

Tim povodom je danas šef Klinike za bolesti srca, krvnih sudova i reumatizam KCUS-a, prof.dr. Mirza Dilić prezentirao rezultate rada i buduće planove, kao i aktivnosti koje su urađene u cilju unapređenja kvalitete zdravstvene usluge pacijenata.

On je naveo da je broj uposlenih na dan 31.12.2015. godine iznosio 3.637, a danas ih je uposleno 3.397. Prosječna neto plaća po satnici 2,6 KM za novembar iznosi 1.298 KM, a povećanje prosječne neto plaće zbog povećanja satnice sa 2,28 s početka godine na 2,6 po novom kolektivnom ugovoru iznosi oko 11 posto.

Također, smanjenjem broja članova Kabineta ostvarene su uštede na godišnjem nivou u iznosu 600.000 KM. U protekle dvije godine u KCUS je primljeno 50 ljekara specijalista, 46 specijalizanata, 46 medicinskih sestara.

Međutim, postoje dugovanja po osnovu sudskih sporova u iznosu od četiri miliona KM, a zatečena su i nenaplaćena potraživanja i to 10 miliona KM u 2016. godini i 4,6 miliona KM od drugih kantona u 2017.

– Na današnji dan otplaćeno je 79 miliona KM starih obaveza – naglasio je Dilić.

U cilju kvalitetnije usluge pacijentima nabavljen je novi linearni akcelerator, vrijednosti 6.500.000 KM sa PDV-om, kao i tkivni procesor za potrebe Klinike za patologiju u vrijednosti od 68.468,40 KM.

Također je nabavljen i novi magnet 1,5 T vrijednosti 1.800.000 KM sa PDV-om te u suradnji sa Agencijom za nuklearnu energiju nova Gama kamera/SPECT/CT aparat/ u vrijednosti od 1.500.000 KM sa PDV-om (donacija).

Obnovljen je aparat za vidno polje za potrebe Očne klinike (finansiran sredstvima Općine Centar, u vrijednosti od: 37.000,00 KM), OCT aparat za potrebe Očne klinike, a uz finansijsku pomoć Ministarstva zdravstva KS nabavljeno je šest hemodijaliznih aparata.

Na zadnjoj Sjednici UO KCUS-a odobrena su sredstva u iznosu od oko dva miliona KM za zanavljanje preostale opreme, a u planu je nabavka aparata za stereotaksiju u vrijednosti oko tri miliona eura, te Multifast CT.

– Štedilo se na maksimalnoj racionalizaciji poslovanja, racionalnoj kontroli utroška materijalnih sredstava, kontroli bolovanja, redukcijom određenog broja kreveta – rekao je Dilić. Pojasnio je da je bilo nepotrebno imati toliko prazne kreveta, te da nije smanjen broj pacijenata.

Kazao je da je racionalizacijom svih segmenata ostvareno pozivitno poslovanje ove institucije, a riječ je o racionalizaciji određenih klinika odnosno njihovoj fuziji, smanjenju “nepotrebnih” šefovskih mjesta, kontroli nabavke opreme.

– Nabavkom nove opreme mi ćemo imati još veću racionalizaciju, jer više nećemo imati teret stalnog popravljanja opreme koja je zastarjela. To su značajne stvari koje smo uspjeli da postignemo u ovom periodu – zaključio je šef Klinike za bolesti srca, krvnih sudova i reumatizam KCUS-a, prof.dr. Mirza Dilić.

Prezentacija je upriličena u povodu manifestacije „Dani Kantona Sarajevo“.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.