BiH

kotor varoš

Doneseno rješenje o uvođenju nacionalne grupe predmeta u Vrbanjcima

08/09/2020

U međuvremenu je nova školska godina počela, a učenici bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca i okolnih sela ponovno su sjeli u svoje privremene učionice u Medžlisu Islamske zajednice

Osnovni sud u Kotor Varošu donio je rješenje o izvršenju presude kojom se uvodi nacionalna grupa predmeta bošnjačkoj djeci u Vrbanjcima. Iako škola ima pravo na prigovor to ne zaustavlja tok izvršnog postupka.

Osnovnoj školi “Sveti Sava” iz Kotor Varoša naloženo je, Rješenjem o izvršenju pravosnažne presude Vrhovnog suda Republike Srpske, da uvede nacionalnu grupu predmeta u školu u povratničko selo Vrbanjci. Rješenje, koje je Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) dao na uvid advokat Haris Kaniža, donio je Osnovni sud u Kotor Varošu, te školi i entitetu Republika Srpska dao rok od osam dana da “solidarno izvrše radnje kojima će se ukloniti diskriminacija i njene posljedice i objezbijediti pravo tražitelja izvršenja na jednako postupanje”.

Tražiteljima izvršenja – a riječ je o 16-ero djece iz Vrbanjaca i okolnih sela zastupane po roditeljima i odvjetnicima – treba se uvesti nacionalna grupa predmeta (jezik i književnost, historija, geografija, priroda i društvo) po bosanskom nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osim toga, prema rješenju donesenom 1. rujna 2020. godine, potrebno je u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Kotor Varošu “obezbijediti i provesti zapošljavanje ili angažovanje nastavnika povratnika na tim predmetima”.

Krajem prošle godine, Vrhovni sud Republike Srpske usvojio je tužbeni zahtjev učenika bošnjačke nacionalnosti i njihovih roditelja iz Vrbanjaca, utvrdivši diskriminaciju učenika, povredu prava na obrazovanje i nejednak tretman u odnosu prema drugoj djeci u tom entitetu. Tom presudom je naloženo kotorvaroškoj školi kojoj pripada Područna škola “Vrbanjci”, ali i entitetu Republika Srpska, da tamo uvedu nacionalnu grupu predmeta. Slučaj je opet stigao na sud, jer su umjesto provedbe presude, entitet Republika Srpska i Osnovna škola “Sveti Sava” uputili žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

Reagirali su i odvjetnici djece i roditelja, te su podnijeli prijedlog za izvršenje presude Vrhovnog suda Republike Srpske, koja je postala pravosnažna danom donošenja. Međutim, ne i provedena u praksi. Osnovni sud u Kotor Varošu prihvatio je prijedlog odvjetnika, te najavio novčane kazne školi i entitetu ako u roku koji im je dao ne ispune navedene obaveze. Škola i entitet imaju pravo na prigovor na Rješenje o izvršenju, u roku od osam dana po prijemu, ali prigovor ne zaustavlja tok izvršnog postupka.

“U praksi, Rješenje o izvršenju je pravosnažno. Druga strana sad treba poduzeti sve radnje kojima će rješenje provesti. Koliko im treba, ne znam, ali to se ne može provesti preko noći i sve može trajati pola mjeseca, mjesec ili dva. Te radnje podrazumijevaju, prije svega, javni konkurs za prijem nastavnika na određene predmete”, objašnjava Haris Kaniža, jedan od odvjetnika djece i roditelja.

Sudski proces kojim djeca i roditelji traže uvođenje nacionalne grupe predmeta traje godinama, roditelji su organizirali i prosvjede, a učenici bošnjačke nacionalnosti instruktivnu nastavu prate u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice u obližnjem zaseoku Hanifići. Umjesto nastavnika iz njihove matične škole [u Republici Srpskoj] predaju im nastavnici iz Osnovne škole “Prvi mart” iz Jelaha, po nastavnom planu i programu Zeničko-dobojskog kantona [u Federaciji BiH]. Predmetom je u početku bilo obuhvaćeno 128-ero djece, ali se njihov broj u međuvremenu smanjio. Sve je počelo na Osnovnom sudu u Kotor Varošu, nastavilo se na Okružnom sudu u Banjoj Luci, potom na Vrhovnom sudu Republike Srpske, pa na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, da bi prošle jeseni slučaj bio vraćen Vrhovnom sudu Republike Srpske. Po žalbama škole i entiteta Republika Srpska opet je početkom godine priča vraćena Ustavnom sudu BiH. Za obje žalbe na stranicama Suda se navodi da su “predmeti u toku”.

Još prije 18 godina, ministri obrazovanja dvaju bosanskohercegovačkih entiteta potpisali su Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika. Usuglasili su se tada da će djeca učiti opće predmete na osnovu nastavnog plana i programa Republike Srpske ako se nalaze u tom entitetu, odnosno na osnovu nastavnog plana i programa po kantonima ako se nalaze u Federaciji BiH.

Kod nacionalne grupe predmeta ostavljeno je pravo roditeljima učenika da biraju entitetski ili kantonalni nastavni plan i program. Prioritet je trebalo biti angažiranje nastavnika-povratnika da predaju nacionalnu grupu predmeta. Planom provedbe Privremenog sporazuma navedeno je i kako su škole u kojima ima 18 ili više učenika u razredu, ili minimalan broj propisan zakonom koji se traži za mješovite razrede, dužne organizirati redovnu nastavu za nacionalnu grupu predmeta, dok su škole u kojima je manje od 18 učenika u razredu dužne nastavu organizirati prema odluci nadležnog ministarstva. Kako se navodi, nastava nacionalne grupe predmeta će biti organizirana u školskim prostorijama.

Upravo su se na spomenuti Privremeni sporazum i pozvali u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Kotor Varošu odgovarajući na pitanje Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) zašto nije provedena presuda entitetskog Vrhovnog suda i uvedena nacionalna grupa predmeta.

“Pomenutu presudu nismo mogli primijeniti jer je, od ukupnog broja tužitelja-djece na koju se odnosi presuda, ostalo samo 16 učenika osnovnoškolskog uzrasta koji nisu u jednom razredu. Presuda pominje Privremeni sporazum o zadovoljenju potreba djece povratnika u kome je precizno navedeno da treba biti 18 učenika u razredu da bi se ispunili uslovi za uvođenje nacionalne grupe predmeta”, odgovorila je Slađana Šubara, direktorica kotorvaroške škole, ranije BIRN-u BiH.

BIRN BiH se obratio i Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, iz kojeg su odgovorili kako “nisu ispunjeni uslovi za postupanje naloženo navedenom presudom [Vrhovnog] suda iz razloga što većina od tužitelja, na koje se odnosi presuda, više nisu učenici škole, odnosno istu su završili”.

“Samo mali broj tužitelja su učenici završnih razreda osnovne škole i to po par učenika u odjeljenju, te u tom slučaju nisu ispunjeni uslovi za uvođenje nacionalne grupe predmeta”, naveli su iz Ministarstva, kao i da je Privremeni sporazum o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, na koje se poziva Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš, prestao da važi donošenjem Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kojim su propisana jednaka prava svih konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine i nacionalnih manjina.

Ministarstvo se pozvalo i na presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2015. godine kojom je utvrđeno da su Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakon o srednjem obrazovanju Republike Srpske, kao i zakoni kantona u Federaciji BiH, u skladu sa Ustavom BiH i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno prava na obrazovanje.

“U navedenim zakonima nije propisana diskriminacija ni u jednom članu po bilo kojem osnovu kao što je: pol, rasa, vjera, boja, jezik, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo povezano sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje i drugo”, navode u odgovoru iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

U slučaj su uključeni i predstavnici međunarodne zajednice, pa je Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Bosni i Hercegovini nedavno pozvalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da odluku Vrhovnog suda Republike Srpske provede u nastupajućoj školskoj godini.

Oglasila se i veleposlanica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koja, kako je BIRN BiH ranije pisao, smatra da je “slučaj odavno mogao i trebao biti riješen, čak i izvan sudova”.

I odvjetnik Kaniža uvjeren je kako se “presuda [Vrhovnog suda Republike Srpske] može provesti u potpunosti jer postoje zakonom predviđeni mehanizmi za njeno provođenje i poštivanje”.

“Ukoliko se šutnja druge strane nastavi, onda moramo navesti da je neprovođenje pravosnažnih sudskih odluka krivično djelo i bit ćemo spremni na podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba u tuženoj školi i nadležnom entitetskom ministarstvu”, najavio je Kaniža.

U međuvremenu je nova školska godina počela, a učenici bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca i okolnih sela ponovno su sjeli u svoje privremene učionice u Medžlisu Islamske zajednice.

Komentari

Autor: Mladen Obrenović (detektor.ba)

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.