BiH

Filandra najavio: FPN neće poništavati diplome!

16/10/2015

Kantonalni Sud u Sarajevu okarakterizirao je Interdisciplinarni postdiplomski studij na Fakultetu političkih nauka iz 2010. godine nevažećim zbog proceduralnih grešaka, a magistarske diplome proglasio nevažećim čime je više 300 magistranata ”ostalo na ledu”.

Iako Univerzitet potvrđuje da je studij organizovan uz njihovu dozvolu, a Fakultet da su sve norme ispoštovane, zbog sukoba dvije političke stranke koje su u Kantonu Sarajevo tada bile na vlasti, 300 magistranata sada je u iščekivanju hoće li njihove diplome biti validne.

Kantonalni sud u Sarajevu odbio je zahtjev FPN-a za vanredno preispitivanje presude suda kojom se dovodi u pitanje Interdisciplinarni postdiplomski studij iz 2010. godine zbog proceduralnih grešaka koje je FPN napravio prilikom objavljivanja konkursa za upis studenata.

U obrazloženju stoji da je FPN organizovao studij bez saglasnosti Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo koje je trebao pribaviti po tada važećem Zakonu o visokom obrazovanju. Takođe je navedeno da nije pribavljena ni saglasnost Ministarstva za utvrđivanje cijene studija koja je iznosila 5.500 konvertibilnih maraka (2.800 eura), zbog čega je naloženo, između ostalog, poništavanje diploma onima koji su magistrirali i vraćanje novca upisanim studentima.

No, dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra kaže kako proceduralne greške ne mogu ugroziti validnost niti studija niti diploma.

”Niti Fakultet Političkih nauka može poništavati, niti hoće poništavati diplome. Akademski status diploma je u nadležnosti Senata Univerziteta Sarajevo. Studij koji se nastoji učiniti spornim ima svu potrebnu akademsku proceduru i on sa akademskog aspekta uopšte nije sporan”, navodi Filandra.

Studij i validnost diploma potvrđuje i Rektorat Univerziteta Sarajevo koji u pisanoj formi podsjeća da je FPN imao saglasnost Univerziteta za pokretanje navedenog studija izdatu 2009. godine.

Problem je nastao kada je za studente koji su studirali po starom programu (četverogodišnji studij) ukinuta mogućnost da upišu magistarski studij u trajanju od dvije godine nakon čega bi stekli diplomu magistra nauka.

Studentima koji su studij završili po Bolonjskom procesu u trajanju od tri godine data je mogućnost da završe još dvije godine Master programa i dobiju zvanje magistra struke.

FPN je tada pokrenuo program Master studija i za ‘stare’ studente u trajanju od jedne godine čime bi bili izjednačeni sa studentima koji su završili po Bolonjskom procesu. No, kako za to još uvijek nisu postojali zakonski akti, trebalo je pribaviti saglasnost Ministarstva obrazovanja KS, a to nije urađeno.

Od 333 upisana studenata do sada je magistriralo 117. U procesu izrade master teze je 80 studenata, a 76 njih ima položene sve ispite, ali još nisu prijavili teze, kaže dekan Filandra i dodaje da će Fakultet uputiti žalbu Ustavnom sudu BiH zbog dovođenja u pitanje kredibiliteta ovog programa ali i samog fakulteta iako su po istom principu organizovani postidplomski studiji i na mnogim drugim fakultetima u BiH.

‘Osjećali bismo se diskriminiranim kada bismo mi jedini ispaštali zbog te situacije s obzirom da je na nekim drugim fakultetima dvije desetine studija bilo organizovano bez saglasnosti Ministarstva obrazovanja i bez ikakve dokumentacije, kojima je Kantonalna vlada retroaktivno priznala.

Mi samo tražimo da imamo isti pravni tretman kao i druge jedinice. Svjesni smo da nemamo navedenu saglasnost ministarstva koja je u tom trenutku po tom zakonu trebala. Prije toga, dakle 2008. godine nije trebala, nije trebala ni 2012. godine. Dakle česte su promjene zakona, česte su promjene pravne prakse i zato je do toga i došlo. Nije niko pravio grešku svjesno”, konstatuje Filandra.

Među studentima koji su magistrirali jedan broj njih je u međuvremenu završio i doktorske studije (u trajanju od tri godine kao i ‘bolonjci’ ) i stekao akademsko zvanje na osnovu kojeg su dobili i posao. Drugi su pak, napredovali u poslu na osnovu stečene master diplome. Jedan od njih je i Amer Sofradžija.

”Novac je u ovoj priči najmanji problem, mi smo, na kraju krajeva, pristali na tu cijenu jer smo potpisali taj ugovor sa fakultetom. Pravi problem je šta sa nama koji smo po tom osnovu sticanja zvanja ostvarili neka prava na radnim mjestima. Ja sam takav primjer, predajem sociologiju po tom osnovu”, navodi Sofradžija.

Jedan od vođa grupe studenata Lučijano Kaluža, koji je takođe okončao studij i dobio diplomu, kaže kako je nedopustivo da studenti, koji nisu morali znati za proceduralne greške jer to nije njihov posao, a uredno su pohađali nastavu, položili ispite, napisali i odbranili magistarsku tezu, sada moraju dokazivati da su njiihove diplome validne.

”Teško da bilo šta nas više može iznenaditi ali mene iznenađuje da se ovakve stvari dešavaju na jednom javnom univerzitetu koji ima jednu tradiciju postojanja i koji se smatra jednim od uglednijih i univerziteta i fakulteta u državi, da student mora da traži potvrdu validnosti svoje diplome na nekoj instanci pogotovo sudskoj”, komentariše Kaluža.

Dekan Fakulteta Šaćir Filandra navodi da, kako u svemu, tako i u ovom segmentu, politika ima upetljane svoje prste.

”Te sporne 2010. godine kada je bio sukob u Vladi kantona Sarajevo između SDP-a i SDA, kada je bila kriza Vlade, mi smo postali kolateralna šteta tog sukoba. Naš tadašnji dekan profesor Mirko Pejanović, istaknuti član SDP-a, i tadašnji ministar obrazovanja Safet Kešo iz Stranke demokratske akcije nisu mogli postići dogovor oko izdavanja saglasnosti za navedeni studij.

Nakon toga u Ministarstvu se izmijenjalo nekoliko ministara koji su bili kratko da bi se uhvatili u koštac sa ovim problemom. Ministarstvo čak jedno vrijeme nije imalo nikako ministra. Ja i dalje vjerujem da se situacija može riješiti uz dobru volju aktuelne Vlade kantona Sarajevo koja može odgovoriti na naš zahtjev da se saglasnost za realizaciju studija izda naknadno, a Fakultet političkih nauka je spreman da snosi odgovornost kao institucija za proceduralne propuste koji mu se stavljaju na teret, mislim i na materijalnu i moralnu odgovornost”, poručuje Filandra.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.