E-uprava

FUZIP: Digitalizacijom do povećanja transparentnosti i efikasnosti inspekcija

e-inspekcije 1

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u BiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) su 16. jula ove godine u Sarajevu potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru projekta E-uprave

Na youtube kanalu USAID-a BiH objavljen je promotivni video koji slikovito predstavlja sve komponente i ciljeve USAID-ovog projekta E-Uprave, a kojim je obuhvaćena i Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP).

Projekt je usmjeren ka rješavanju nekih od suštinskih problema građana, preduzeća i vlasti u BiH putem digitalizacije i automatizacije javnih usluga, povećanja transparentnosti i efikasnosti, štedeći vrijeme i novac i eliminirajući korupciju.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u BiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) su 16. jula ove godine u Sarajevu potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru projekta E-uprave kojim se definiraju oblasti saradnje usmjerene na poboljšanje funkcionalnosti, efikasnosti i učinkovitosti inspekcija, povećanje transparentnosti, unapređenje saradnje i elektronske komunikacije s organima i institucijama vlasti BiH i FBiH povećanjem nivoa razmjene podataka iz digitalnih baza i poboljšanje analitičke i izvještajne sposobnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Putem tih unapređenja bit će ojačani i postojeći antikorupcijski mehanizmi Federalne uprave za inspekcijske poslove, a daljom digitalizacijom i modernizacijom će biti omogućeno pružanje bržih, transparentnijih i jeftinijih usluga poslovnim subjektima, saopćeno je iz FUZIP.